Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Bestuur / Gedeputeerde Staten / De heer E.J. (Erik) Koppe (VVD)

De heer E.J. (Erik) Koppe (VVD)

Gedeputeerde voor Financiën, Volkshuisvesting, Verkeer en Handhaving.

Persoonlijke gegevens

Woonplaats: Brunssum

Geboortejaar: 1960

Geboorteplaats: Lagos (Nigeria)

Opleiding

 • Ambi Master (Exin, mei 1998)
 • HIO lang (HTS Heerlen, augustus 1982 - juni 1985)
 • HIO verkort (HTS Heerlen, augustus 1982 - januari 1985)
 • Dienstplicht (juli 1981/ augustus 1982)
 • Atheneum B (juni 1981)

Loopbaan

 • Manager / Managing Consultant AEPEX Business Consultants (mei 2006 - heden)
 • Directeur/eigenaar SAP4ALL (februari 2006 – april 2006)
 • IT-manager Schils-groep, member of de VanDrie-groep (augustus 2001 - januari 2006)
 • Politicus (april 1994 - heden)

     Statenlid provincie Limburg (april 2003 - juni 2012)

     Raadslid gemeente Brunssum (april 1994 – januari 2008)

     Parttime wethouder gemeente Brunssum (april 1998 - mei 2001)

 • SAP-consultant (intern /extern) (1988-2006)
 • Oracle-consultant (intern /extern) (1990-2000)
 • Delta-consultant (extern) (1985-1988)

Portefeuille

Financiën, Volkshuisvesting, Verkeer en Handhaving

 • Financiën
 • Bedrijfsvoering
 • Volkshuisvesting
 • Provinciale wegen en verkeersveiligheid incl. Buitenring
 • Huisvesting excl. Musea
 • Handhaving
 • RUD-vorming

 

Bekijk hier een video waarin gedeputeerde Erik Koppe een toelichting geeft op zijn portefeuille.

Nevenfuncties uit hoofde van het ambt

 • Lid AB RUD Zuid-Limburg

 • Lid DB RUD Zuid-Limburg

 • Plaatsvervangend lid van de stuurgroep regionaal convenant geïntegreerde aanpak georganiseerde misdaad voor de provincie Limburg

 • Lid Bestuurlijke adviescommissie Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer

 • Voorzitter bestuurlijke werkgroep Wonen

 • Lid Overleggroep Aandeelhouders Essent
 • Lid bestuur Stichting Essent Sustainability Development
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders BNG
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Enexis Holding NV
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Cross Border Leases (CBL) Vennootschap BV
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Verkoop Vennootschap BV
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Claim Staat Vennootschap B.V.
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vordering op Enexis BV
 • Lid Raad van Advies Empower Limburg
 • Lid Algemeen Bestuur IZA Nederland
 • Voorzitter van het Bestuurlijk Overleg Buitenring Parkstad Limburg
 • Voorzitter van het Regionaal Bestuurlijk Overleg Buitenring Parkstad Limburg
 • Lid Bestuurlijke Werkgroep Gebiedsontwikkeling Parkstad Ring
 • Voorzitter bestuurlijk overleg Bouwen en Wonen
 • Lid Kamer uit Gedeputeerde Staten van Limburg voor de behandeling van administratieve geschillen
 • Voorzitter Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL)
 • Lid Stuurgroep Regiodialoog Parkstad

Nevenfuncties op persoonlijke titel

 • Medeoprichter PCH Vastgoed BV (Onbezoldigd)
 • Adviseur afdeling VVD Brunssum/Onderbanken (Onbezoldigd)
 • Reserve commandant Schutterij Sint Gregorius de Grote (Onbezoldigd)
 • Ambassadeur Reanimatie-estafette (Onbezoldigd)
 • Medeoprichter van de Coöperatie Hezemans Exploitatie U.A. (Onbezoldigd)

 

 

Share |

Uitgelicht

Erik Koppe (VVD)_kl

Zoeken