Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Bestuur / Gedeputeerde Staten / De heer A.M.G. (Twan) Beurskens (VVD)

De heer A.M.G. (Twan) Beurskens (VVD)

Gedeputeerde Economie en Kennisinfrastructuur

Portefeuille

Gedeputeerde Economie en Kennisinfrastructuur

(2de plv. CdK)

 • Economie
 • Logistiek en distributie
 • Bedrijventerreinen
 • LIOF, MKB fonds, Acquisitie
 • Campussen
 • Kennis-As
 • Grondbedrijf
 • Maastricht Aachen Airport

Opleiding

2006-2009 Universitaire opleiding managementwetenschappen: Public Management en Policy (Drs./Msc.)

Open Universiteit Nederland. Vraagstuk:’ bestuurlijke regie in een stedelijke herstructureringscontext’.

 

2003-2005 Universitaire opleiding managementwetenschappen: Master in Public Governance (MPG), cum laude afgestudeerd

Open Universiteit Nederland. Vraagstuk: ‘succes- en faalfactoren projectmatig werken’.

 

2001-2002 Professioneel projectleiderschap, specialisatie project- en programmamanagement

Intermediair Managementleergang.

 

1998-2000 Hogere Bestuursdienstopleiding, specialisatie Algemeen Juridische Zaken

Bestuursacademie Nederland.

 

1994-1996 Kort Hoger Onderwijsprogramma Bestuurskunde, specialisatie Politiek en beleid

Open Universiteit Nederland.

 

1994 Hulpofficier van Justitie

Kaderschool voor de Politie.

 

1989-1991 Kaderopleiding politiediploma B

Commissie Beschikking examens Politiediploma B.

 

1984-1986 Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (V.W.O)

Avondcollege Venlo.

 

1981-1982 Politiediploma A

Zuid Nederlands Instituut voor gemeentepolitie-opleidingen.

 

1981 Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs (H.A.V.O.)

Blariacumcollege Venlo-Blerick.

Loopbaan

2012- Provincie Limburg

Gedeputeerde Economie en Grondbedrijf

 

2009-2012 Gemeente Venlo

Wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling en Organisatie.

Eerste loco-burgemeester (vanaf 2011)

Door het weekblad Binnenlands Bestuur gekozen als derde op de lijst van beste bestuurders van Nederland in 2011.

 

2006-2009 Gemeente Venlo

Wethouder (VVD) Openbare werken, Verkeer en Handhaving.

 

2001-2006 Gemeente Helmond

Programmamanager stafbureau algemeen directeur.

 

1995-2001 Gemeente Venlo

Diverse functies als beleidsambtenaar en manager bij de Bestuursdienst.

 

1982-1995 Gemeentepolitie Venlo en Regiopolitie Limburg Noord

Diverse functies operationeel en leidinggevend.

Nevenfuncties uit hoofde van het ambt

 • Lid Comité van Toezicht Maas-Rijn Europese Territoriale Samenwerking (ETS)
 • Lid bestuurlijk overleg grensregio Vlaanderen-Nederland ETS
 • Lid Comité van Toezicht bestuurlijk overleg grensregio Vlaanderen-Nederland ETS
 • Lid Comité van Toezicht Duitsland-Nederland ETS(plv)
 • Voorzitter Comité van Toezicht Operationeel Programma (OP) Zuid Nederland
 • Lid Strategische Commissie  Brainport 2020
 • Lid Stuurgroep Smart Services Campus
 • Lid Stuurgroep Smart Services Hub
 • Lid bestuur Stichting Keyport 2020
 • Lid bestuur Stichting LED
 • Lid Kernteam Overheden Overlegplatform Greenport Holland (portefeuille Europa)
 • Lid regionale Stuurgroep Euregio Rijn-Maas-Noord ETS
 • Lid regionale Stuurgroep Euregio Rijn-Waal ETS
 • Lid Stuurgroep Operationeel Programma (OP) Zuid Nederland
 • Lid Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Limburg (RPC Limburg)

 

In de portefeuille van gedeputeerde Beurskens zit een aantal deelnemingen. De CdK machtigt per Algemene vergadering van Aandeelhouders een vertegenwoordiger:

 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Greenport Venlo Innovation Centre NV
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Chemelot Campus BV
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Chemelot Ventures BV
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Chemelot Participaties  BV
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders ChemelotScientificParticipations  BV i.o.
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Chemelot Research Facilities BV
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Brains Unlimited BV
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Enabling Technologies BV
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Maastricht Health Campus BV
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders NV Werklandschapontwikkelings Maatschappij (WOM) Klavertje 4
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Campus Management & Development BV i.o. (Smart Services Campus)
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Campus Huisvesting BV i.o. (Smart Services Campus)
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders NV Industriebank LIOFLid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Limburgse
 • Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijventerreinen (LHB)
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders NV Holding Businesspark Luchthaven Maastricht
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders NV ALTMAA
 • Lid Vergadering van Vennoten Chemelot Campus Vastgoed CV
 • Beheer Innovatiefonds Provincie Limburg BV

Nevenfuncties op persoonlijke titel

Geen

Share |

Uitgelicht

BeurskensTwan_165x222

Zoeken