Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Bestuur / Gedeputeerde Staten / De heer A.M.G. (Twan) Beurskens (VVD)

De heer A.M.G. (Twan) Beurskens (VVD)

Gedeputeerde Economie en Kennisinfrastructuur

Portefeuille

Gedeputeerde Economie en Kennisinfrastructuur

(2de plv. CdK)

 • Economie
 • Logistiek en distributie
 • Bedrijventerreinen
 • LIOF, MKB fonds, Acquisitie
 • Campussen
 • Kennis-As
 • Grondbedrijf
 • Maastricht Aachen Airport

Opleiding

2006-2009 Universitaire opleiding managementwetenschappen: Public Management en Policy (Drs./Msc.)

Open Universiteit Nederland. Vraagstuk:’ bestuurlijke regie in een stedelijke herstructureringscontext’.

 

2003-2005 Universitaire opleiding managementwetenschappen: Master in Public Governance (MPG), cum laude afgestudeerd

Open Universiteit Nederland. Vraagstuk: ‘succes- en faalfactoren projectmatig werken’.

 

2001-2002 Professioneel projectleiderschap, specialisatie project- en programmamanagement

Intermediair Managementleergang.

 

1998-2000 Hogere Bestuursdienstopleiding, specialisatie Algemeen Juridische Zaken

Bestuursacademie Nederland.

 

1994-1996 Kort Hoger Onderwijsprogramma Bestuurskunde, specialisatie Politiek en beleid

Open Universiteit Nederland.

 

1994 Hulpofficier van Justitie

Kaderschool voor de Politie.

 

1989-1991 Kaderopleiding politiediploma B

Commissie Beschikking examens Politiediploma B.

 

1984-1986 Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (V.W.O)

Avondcollege Venlo.

 

1981-1982 Politiediploma A

Zuid Nederlands Instituut voor gemeentepolitie-opleidingen.

 

1981 Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs (H.A.V.O.)

Blariacumcollege Venlo-Blerick.

Loopbaan

2012- Provincie Limburg

Gedeputeerde Economie en Grondbedrijf

 

2009-2012 Gemeente Venlo

Wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling en Organisatie.

Eerste loco-burgemeester (vanaf 2011)

Door het weekblad Binnenlands Bestuur gekozen als derde op de lijst van beste bestuurders van Nederland in 2011.

 

2006-2009 Gemeente Venlo

Wethouder (VVD) Openbare werken, Verkeer en Handhaving.

 

2001-2006 Gemeente Helmond

Programmamanager stafbureau algemeen directeur.

 

1995-2001 Gemeente Venlo

Diverse functies als beleidsambtenaar en manager bij de Bestuursdienst.

 

1982-1995 Gemeentepolitie Venlo en Regiopolitie Limburg Noord

Diverse functies operationeel en leidinggevend.

Nevenfuncties uit hoofde van het ambt

 • Lid Comité van Toezicht Maas-Rijn Europese Territoriale Samenwerking (ETS)
 • Lid bestuurlijk overleg grensregio Vlaanderen-Nederland ETS
 • Lid Comité van Toezicht bestuurlijk overleg grensregio Vlaanderen-Nederland ETS
 • Lid Comité van Toezicht Duitsland-Nederland ETS(plv)
 • Voorzitter Comité van Toezicht Operationeel Programma (OP) Zuid Nederland
 • Lid Strategische Commissie  Brainport 2020
 • Lid Stuurgroep Smart Services Campus
 • Lid Stuurgroep Smart Services Hub
 • Lid bestuur Stichting Keyport 2020
 • Lid bestuur Stichting LED
 • Lid Kernteam Overheden Overlegplatform Greenport Holland (portefeuille Europa)
 • Lid regionale Stuurgroep Euregio Rijn-Maas-Noord ETS
 • Lid regionale Stuurgroep Euregio Rijn-Waal ETS
 • Lid Stuurgroep Operationeel Programma (OP) Zuid Nederland
 • Lid Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Limburg (RPC Limburg)
 • Lid van de Executive Board van European Chemical Regions Network (ECRN e.V.)

 

In de portefeuille van gedeputeerde Beurskens zit een aantal deelnemingen. De CdK machtigt per Algemene vergadering van Aandeelhouders een vertegenwoordiger:

 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Greenport Venlo Innovation Centre NV
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Chemelot Campus BV
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Chemelot Ventures BV
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Chemelot Participaties  BV
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders ChemelotScientificParticipations  BV i.o.
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Chemelot Research Facilities BV
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Brains Unlimited BV
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Enabling Technologies BV
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Maastricht Health Campus BV
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders NV Werklandschapontwikkelings Maatschappij (WOM) Klavertje 4
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Campus Management & Development BV i.o. (Smart Services Campus)
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Campus Huisvesting BV i.o. (Smart Services Campus)
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders NV Industriebank LIOFLid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Limburgse
 • Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijventerreinen (LHB)
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders NV Holding Businesspark Luchthaven Maastricht
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders NV ALTMAA
 • Lid Vergadering van Vennoten Chemelot Campus Vastgoed CV
 • Beheer Innovatiefonds Provincie Limburg BV

Nevenfuncties op persoonlijke titel

Geen

Share |

Uitgelicht

BeurskensTwan_165x222

Zoeken