Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Bestuur / Begroting en verantwoording / Begroting en verantwoording 2006

Begroting en verantwoording 2006

De Provincie Limburg heeft in haar begroting voor 2006 € 22 miljoen vrijgespeeld om de ambities op het gebied van werkgelegenheid en gebiedsontwikkelingen een krachtige impuls te geven. De versnellingsagenda en regionale samenwerking zijn daarbij twee belangrijke hulpmiddelen.

De Provincie wil zoveel mogelijk werkgelegenheid scheppen. Daartoe heeft zij, in nauw overleg met kennisinstellingen, bedrijven en andere overheden een toekomstvisie op de economie in Limburg opgesteld én een dynamische agenda van majeure projecten. Binnenkort stellen de betrokkenen deze agenda vast en wordt deze aan het Kabinet aangeboden. De projecten zijn in lijn met de uitgangspunten van het Kabinet en leveren een bijdrage aan de nationale economie. Zodoende kunnen ze voor een versnelde uitvoering in aanmerking komen. Rijk, Provincie, gemeenten en bedrijfsleven dienen vervolgens afspraken te maken om de energie te bundelen en iets extra's te doen. Door ruimte te creëren in de begroting, sorteren Gedeputeerde Staten hierop voor.

Gedeputeerde Staten willen ook gemeenten en bedrijven komend jaar stimuleren meer én beter in regionaal verband samen te werken. Als partijen concrete, goede ideeën hebben die aansluiten bij de thema's van de Provincie, maar die ideeën nog niet van de grond krijgen, is de Provincie bereid hier ook in financieel opzicht over de brug te komen. Voorwaarde is daarbij wel dat de deelnemers prioriteiten stellen en ook zélf voldoende bijdragen. Verder kondigen Gedeputeerde Staten in de begroting aan dat zij een actiever grondverwervingsbeleid gaan voeren. Hierover willen zij dit jaar nog met Provinciale Staten in discussie gaan.
Dankzij een strak financieel beleid in de afgelopen jaren is er op dit moment circa € 22 miljoen ruimte in de begroting gemaakt voor deze initiatieven.

Tevens is er geld gereserveerd in deze begroting voor de vijf coalitiethema's (Ondernemend, Jong, Veilig, Ruimte en Vitale Kernen en buurten). Daarnaast zijn de bijdragen aan de projecten waar Provinciale Staten in het voorjaarsdebat om gevraagd hebben opgenomen (Q4: € 2,5 miljoen, Technodome: € 1,5 miljoen, AINSI: € 0,95 miljoen, Campus Maastricht: € 1 miljoen, Middenzaal Heerlen: € 2,5 miljoen en Floriade: €7 miljoen). Ook de financiële bijdrage aan het recent door Provinciale Staten vastgestelde Topsportplan is verwerkt.

In november 2005 nemen Provinciale Staten een besluit over de begroting 2006.

Share |

Uitgelicht


Zoeken