Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Beleid / Water / Water / FLOOD-WISE

FLOOD-WISE

FLOOD-WISE is een Europees samenwerkingsverband waarin water managers van meerdere Europese landen hun ervaringen uitwisselen met "flood risk management", dus het voorkomen van overstromingen in rivierdalen. Het doel van FLOOD-WISE is deze hoogwaterbestrijding te verbeteren over de landsgrenzen heen. De voertaal is Engels.

Eind conferentie Floodwise in Maastricht 23/24 oktober 2012

Overstromingen trekken zich niets aan van landsgrenzen; Floodwise zorgt voor internationale samenwerking en kennisuitwisseling!

 

Europese grensregio’s habben vaak last van overstromingen vanuit rivieren. Die voerstromingen zorgen voor grote schade aan economie en natuur, evacuaties van inwoners, en er vallen zelfs doden. Overstromingen zorgen ook voor afstemmingsproblemen tussen de landen, elk met hun regionale aanpak en organisaties.

 Gelukkig zien alle landen de noodzaak om samen te werken in een effectieve aanpak van overstromingen.  Floodwise stimuleert die gezamenlijke aanpak over internationale grenzen heen.

 

Floodwise, financieel gesteund door de Europese Unie,  is een project waarin Europese landen ervaringen en kennis uitwisselen over de aanpak van overstromingen. Floodwise strekt zich uit over zes Europese riviergebieden: Maas,  Ruhr, Elbe, Western Bug, Sotla and Szamos.

Het FLOOD-WISE Project wordt afgesloten in december 2012 na 3 jaren van samewerking, leren van elkaar en ervaringen opdoen. FLOOD-WISE wil graag de resultaten en de geleerde lessen met u delen.

Eindsymposium FLOODWISE in Maastricht oktober 2012 een groot succes

Meer dan honderd beleidsmakers van meer dan 10 Europese landen waren op 23 en 24 oktober 2012 bij elkaar om hun ervaringen uit te wisselen inzake grensoverschrijdend hoogwaterbestrijding en hoogwaterveiligheid. Dat gebeurde in het kader van de eindconferentie van FLOODWISE, een internationaal project met als doel kennisuitwisseling over hoogwater in grensregio’s.

Lees meer over het symposium en bekijk de presentaties op http://flood-wise.eu/elgg/pg/news/view/2440.

 

Eindsymposium FLOODWISE in Maastricht oktober 2012

FLOOD-WISELogo FloodWise

European border regions regularly suffer from major floods, causing fatalities, displacement of people, great economic losses and large impact on nature. Floods often create cross border problems between countries, regions and institutions. It is widely recognised that effective flood management requires cooperation within the river basin. FLOOD-WISE realizes a real joint approach across (inter)national borders.

FLOOD-WISE is an INTERREG IV C project in which water managers from various European countries exchange experiences with flood risk management. The objective of the project FLOOD-WISE is to improve cross border flood risk management in European river basins that cross national borders. And, they will transfer good practices between river basins, concerning the development of flood risk management plans and cross border cooperation. The good practices that will be identified during the project will be made available in the so called Water Information System for Europe; the database related to the EU water management directives.

FLOOD-WISE will last for three years (2010 – 2012), during which the water managers will discuss and transfer flood risk management approaches in a cross border setting. Using staff exchanges, pilot projects, intervision meetings etc., good practices will be transferred and joint approaches in border regions will be developed.

http://www.floodwise.eu/


Share |

Uitgelicht


Zoeken