Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Beleid / Water / Verdrogingsbestrijding

Verdrogingsbestrijding

 • Actieplan Verdrogingsbestrijding 2004-2007
  Het Actieplan Verdrogingsbestrijding 2004-2007 (AV3) is op 18 februari 2005 door Gedeputeerde Staten vastgesteld. Dit plan vervangt het Plan van Aanpak Verdrogingsbestrijding 1996-1998 en haar opvolgster; het Plan van Aanpak Verdrogingsbestrijding 2000-2003.
 • OGOR / GGOR-meetnet Limburg
  De Provincie Limburg voert de regie over de verdrogingsbestrijding in Limburg. Voor 48 belangrijke Limburgse natuurgebieden ('TOP-lijst-gebieden') zijn met het Rijk en Europa doelstellingen afgesproken die uiterlijk in 2015 moeten zijn gehaald. Om de voortgang te monitoren, is in al deze gebieden een OGOR/GGOR-meetnet ingericht.
 • Voortgangsrapportages Verdrogingsbestrijding, 42 gebieden
  De Voortgangsrapportages bieden een overzicht van de geboekte resultaten in de verdrogingsbestrijding in Limburg de periode 1989-2003. En dat voor alle 42 prioriaire en kansrijke gebieden in Limburg! Daarmee verantwoorden de Voortgangsrapportages aan het publiek hoe enorm veel er in de gebieden is gebeurd. .
 • Ecohydrologische Atlas Limburg

  Eens in de zeven jaar wordt de verdrogingstoestand van alle natte natuurgebieden in Limburg beoordeeld aan de hand van een veldbezoek en/of een deskstudy van een vegetatiescan. Bij een veldbezoek door een expert worden vegetatie, ecohydrologie, watermonsters, enz. beoordeeld. Een dergelijke beoordeling is in 1989 voor het eerst gebeurd en herhaald in 1996, 2003 en 2012. Resultaat is de Ecohydrologische Atlas Limburg, met kaarten en beschrijvingen van alle natte verdrogingsgevoelige natuur in Limburg.
 • TOP-lijst aanpak verdroogde gebieden Limburg

  Het Rijk heeft aan alle Nederlandse Provincies verzocht een zogeheten 'TOP-lijst' op te stellen. Op die lijst staan natuurgebieden waar de Provincie tussen nu en 2015 met voorrang inzet op het bereiken van natuurherstel.

Uitgelicht


Zoeken