Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Beleid / Water

Water

  • Provinciaal Waterbeleid

    Op grond van Europese en nationale kaders en provinciale ambities heeft de Provincie Limburg het Provinciaal Waterplan Limburg 2016-2021 ontwikkeld en als kader voor de uitvoering van het provinciale waterbeleid door waterschappen, gemeenten en derden vastgesteld. Het is de opvolger van het Provinciaal Waterplan Limburg 2009-2015 en een uitwerking van het waterbeleid in het POL2014, noodzakelijk om aan de vereisten van de Kaderrichtlijn Water en de Waterwet te voldoen. Samen met het Nationale Waterplan 2016-2021 van het Rijk en het Waterbeheersplan Limburg 2016-2021 van de Limburgse waterschappen vormt het een onderdeel van het tweede Stroomgebiedbeheersplan Maas 2016-2021.
  • Maas

  • Herstel natte natuur


Uitgelicht


Zoeken