Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Wegen

De Provincie Limburg heeft ongeveer 450 kilometer aan provinciale wegen in eigen beheer. Het betreffen hier stroomwegen (max. 100 km/h), gebiedsontsluitingswegen (max. 50, 70 en 80 km/h) en in mindere mate erftoegangswegen (max. 30 en 60 km/h).

 • Provinciale wegen

  06 februari 2015
  Onder provinciale wegen wordt verstaan: rijbanen, paden, trottoirs, alsmede al hetgeen naar de aard van de weg daartoe behoort, waaronder de tot de weg behorende voorzieningen in, op, onder en boven de weg, voor zover in beheer bij de Provincie. De Provincie is als beheerder verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid en de doorstroming op deze wegen. Om die veiligheid en doorstroming te verzekeren dient men elke verandering die men wil aanbrengen aan, boven, op, in of onder een provinciale weg te toetsen aan de Omgevingsverordening Limburg . De uitvoering van de betreffende verandering kan alleen middels een vergunning/toestemming namens Gedeputeerde Staten.
 • Regelingen en verordeningen

  Regelingen uit de decentrale wet- en regelgeving van de Provincie Limburg
 • Aanvraag- en meldingsformulieren

  We beschikken over een aantal verschillende aanvraagformulieren met betrekking tot provinciale wegen. De volgende aanvraagformulieren worden onderscheiden.
 • Wegwedstrijden

  16 mei 2014
  Het houden van of deelnemen aan een wedstrijd met voertuigen op de openbare weg is in principe verboden. Van dit verbod kan ontheffing worden verleend.

Uitgelicht


Zoeken