Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Wegen

  • Regionale afstemming integrale wegcategorisering
    In 2008 is door de Provincie Limburg, samen met het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL) en alle gemeenten de integrale wegcategorisering opgesteld. Deze vormt synergie in het wegennet en is de basis en voorwaarde voor verder verkeers(veiligheids)beleid en onderzoek. De integrale wegcategorisering is de "kapstok"om binnen de provincie eenduidigheid en uniformiteit te verkrijgen ten aanzien van de inrichting en het wegbeeld/beleving van het wegennet.Door de categorisering provinciebreed af te stemmen is eenzelfde eindbeeld verkregen onder alle wegbeheerders. Het is mogelijk om binnen de afgestemde integrale wegcategorisering wijziging aan te brengen als ontwikkelingen daarom vragen.
  • Wegfuncties en -inrichting

    De Provincie Limburg steekt veel energie in het opstellen en uitvoeren van een goed onderbouwd en integraal verkeersveiligheidsbeleid. Uitgangspunt is daarbij Duurzaam Veilig, uitgewerkt in vigerende (CROW-)richtlijnen voor wegontwerp.

Uitgelicht


Zoeken