Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Beleid / Verkeer en Vervoer / Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid is een provinciale taak omdat de Provincie Limburg ongeveer 500 kilometer weg in eigen beheer heeft. Veiligheid is heel belangrijk bij het beheer. De organisatie daarvan is een taak van verschillende de afdelingen van de Provincie.

 • Limburgse wegen krijgen nieuw uiterlijk
  U kent ze misschien al wel; wegen met een dubbele streep in het midden. Dit nieuwe uiterlijk van wegen komt voort uit landelijk beleid op het gebied van verkeersveiligheid. De strepen worden ook wel “essentiële herkenbaarheidkenmerken” genoemd.
 • Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg
  Verkeersveiligheid is een provinciale taak omdat de provincie Limburg ongeveer 500 kilometer weg in eigen beheer heeft. Veiligheid is heel belangrijk bij het beheer. De organisatie daarvan is een taak van verschillende de afdelingen van de provincie.
 • Wegfuncties en -inrichting
  De Provincie Limburg steekt veel energie in het opstellen en uitvoeren van een goed onderbouwd en integraal verkeersveiligheidsbeleid. Uitgangspunt is daarbij Duurzaam Veilig, uitgewerkt in vigerende (CROW-)richtlijnen voor wegontwerp.
 • Nieuwe strepen op de weg: makkelijker en veiliger

  In de provincie Limburg maar ook daarbuiten ziet u het in meer of mindere mate op de weg: nieuwe strepen! In heel Nederland zijn de wegbeheerders aan het werk om de markering zo aan te passen dat deze straks overal hetzelfde betekent.
 • Regionale afstemming integrale wegcategorisering

  In 2008 is door de Provincie Limburg, samen met het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL) en alle gemeenten de integrale wegcategorisering opgesteld. Deze vormt synergie in het wegennet en is de basis en voorwaarde voor verder verkeers(veiligheids)beleid en onderzoek. De integrale wegcategorisering is de "kapstok"om binnen de provincie eenduidigheid en uniformiteit te verkrijgen ten aanzien van de inrichting en het wegbeeld/beleving van het wegennet.Door de categorisering provinciebreed af te stemmen is eenzelfde eindbeeld verkregen onder alle wegbeheerders. Het is mogelijk om binnen de afgestemde integrale wegcategorisering wijziging aan te brengen als ontwikkelingen daarom vragen.

Uitgelicht


Zoeken