Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Beleid / Verkeer en Vervoer / Openbaar vervoer

Openbaar vervoer

De Provincie vindt het haar verantwoordelijkheid om het initiatief te nemen om vorm te geven aan openbaar vervoer dat betaalbaar is en van goede kwaliteit. Beter inspelen op zowel de collectieve vraag als de individuele vraag van de reiziger. De reiziger kan kiezen uit een breed scala van individuele en collectieve vervoersdiensten tegen verschillende prijs- en kwaliteitsniveaus.

 • Programma Openbaar Vervoer

  Een uitgekiend Openbaar Vervoer systeem dat aan de wensen van allerlei soorten reizigers voldoet is één van de pijlers onder een sterk en vitaal Limburg: nationale en internationale goede bereikbaarheid zijn eenvoorwaarde voor het slagen van de economische structuurversterking in onze provincie waar de regiospecifieke factor grensliggingeen betekenisvolle rol speelt. Dat vraagt om een ambitieus OV-Programma dat in samenwerking met betrokken partijen wordt gerealiseerd.
 • Spoorverbindingen

  In het kader van het coalitieakkoord 2012-2015 van de provincie Limburg is een railagenda 2012 ontwikkeld waarin de ambitie en prioriteiten van Limburg ten aanzien van al deze spoorprojecten in een integraal verband zijn opgenomen.
 • OV-Concessie 2016-2031

  In het Nederlandse openbaar vervoer wordt gewerkt met concessies. Een concessie voor het openbaar vervoer is een pakket van lijnen en andere vervoersdiensten die de Provincie onder bepaalde voorwaarden exclusief aan een vervoerder toekent. De Provincie Limburg is gestart met de voorbereiding van de nieuwe concessie die in december 2016 moet beginnen. De huidige van Veolia loopt dan af.
  De nieuwe concessie in Limburg omvat vier stoptreindiensten, een buslijnennet en maatwerkvervoer voor gebieden waar weinig reizigers zijn. Deze vervoersmethoden zijn zo georganiseerd en afgestemd dat de reizigers zorgeloos kunnen reizen. Daarnaast wordt ingezet op het verbeteren van het grensoverschrijdende openbaar vervoer. Zo komt er een tramverbinding tussen Maastricht en Hasselt en een sneltreinverbinding tussen Maastricht en Aken.

Uitgelicht


Zoeken