Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Beleid / Verkeer en Vervoer / Netwerkanalyse

Netwerkanalyse

Naast het actualiseren van het regionale mobiliteitsbeleid heeft Limburg nog een tweede opdracht uit de Nota Mobiliteit uitgevoerd: de netwerkanalyse. Het ministerie voor Verkeer en waterstaat heeft gevraagd om voor alle stedelijke netwerken die genoemd zijn in de Nota Ruimte en de Nota Mobiliteit een netwerkanalyse uit te voeren. In Limburg gaat dit om het Stedelijk netwerk Zuid-Limburg.

De Provincie Limburg heeft samen met de steden Maastricht, Heerlen en Sittard-Geleen en met medewerking van Rijkswaterstaat Limburg deze netwerkanalyse uitgevoerd. Het hoofdrapport Netwerkanalyse Zuid-Limburg (9 Mb) (pdf, 8 MB) en de bijlagen (6 Mb) (pdf, 6 MB) zijn op 18 augustus door de stuurgroep vastgesteld.
In een netwerkanalyse wordt voor een bepaald gebied bekeken op welke manier mobiliteit van belang is voor de ruimtelijk-economische ontwikkeling, Van alle vervoersnetwerken en vervoerswijzen worden de knelpunten geanalyseerd. Uiteindelijk wordt een samenhangend pakket van maatregelen geformuleerd, waarmee de geconstateerde knelpunten kunnen worden aangepakt. Tegelijkertijd wordt gekeken of op zeer korte termijn al dingen kunnen worden gedaan die snel resultaten opleveren, de zogenaamde 'quick wins'.
Het rapport is door de regio aangeboden aan de minister van Verkeer en waterstaat en zal in het najaar met de minister worden besproken in het kader van het regio-overleg. Dit overleg vindt plaats ter voorbereiding van de behandeling van de begroting van Verkeer en waterstaat in de Tweede Kamer. De resultaten van de netwerkanalyse zullen ook worden gebruikt bij de opstelling van het ontwerp-PVVP.

Contactpersoon: P. Röell, e-mail: pm.roell@prvlimburg.nl, afdeling Mobiliteit.

Share |

Uitgelicht


Zoeken