Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Beleid / Verkeer en Vervoer / Luchtvaart

Luchtvaart

Provincies hebben een regiefunctie als het gaat om ruimtelijke ontwikkeling en omgevingsplanning. In die rol is de Provincie ook de aangewezen partij om een afweging te maken tussen lusten en lasten van een luchthaven. Luchtvaart, ook kleine luchtvaart, biedt namelijk ook kansen op - en mogelijkheden voor maatschappelijke ontwikkeling. Het te ontwikkelen luchtvaartbeleid maakt integraal deel uit van het provinciale omgevingsbeleid. De provinciale besluitvorming over de nieuwe instrumenten (luchthavenbesluit, luchthavenregeling en ontheffing) zal dan ook gebaseerd zijn op een toetsingskader voor de fysieke leefomgeving, in lijn met het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) en de Provinciale Milieuverordening (PMV).

  • Klacht over vliegverkeer indienen

    Als u hinder ondervindt van vliegverkeer kunt u contact opnemen met het Klachten Informatie Centrum Luchtverkeer (KICL), www.kicl.nl.
    Het KICL is een onafhankelijke stichting, die ten behoeve van de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Maastricht, de Commissie AWACS Limburg, de Luchtverkeerscommissie Niederrhein en Lärmschutzkommission Niederrhein zorg draagt voor de registratie, behandeling, analyse en rapportage van klachten over vliegverkeer in de regio.
    Ook kunnen omwonenden daar terecht voor vragen en informatie over regelgeving over vliegverkeer en milieu en gezondheid.

    De Provincie heeft enkel bevoegdheden voor het landzijdig of grondgebonden gebruik van (regionale) luchthavens en locaties, niet zijnde een luchthaven, waarvoor een zogenaamde ontheffing voor tijdelijke en uitzonderlijk gebruik (TUG) is verleend. Klachten over het landzijdig of grondgebonden gebruik van luchthavens of TUG-locaties kunt u melden via het Digitaal milieuklachtenformulier van de Provincie Limburg.

Uitgelicht


Zoeken