IJzeren Rijn

Het project IJzeren Rijn beoogt, op verzoek van het Koninkrijk België, de reactivering van de goederenspoorlijn tussen Antwerpen en het Duitse achterland. Op Nederlands grondgebied voert de IJzeren Rijn door Weert en Roermond.

Tevens worden de Weerter- en Budelerbergen en de Meinweg doorsneden. Voor de reactivering is in 1999 een trajectnota/m.e.r.-procedure gestart. Initiatiefnemers zijn de ministers van V&W en VROM.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken