Binnenhavens en vaarwegen

In het vigerende Goederenvervoerplan en in maart 2012 door Provinciale Staten vastgestelde ambitiedocument Logistiek staat multimodaliteit centraal. De binnenvaart heeft daarbij een belangrijke rol. In Havennetwerkvisie Limburg 2030 wordt het provinciale beleid voor de binnenhavens verder geconcretiseerd.

 • Nieuwe editie ‘Havenlocaties Nederland 2017’ verschenen

  Naar aanleiding van het succes van 2016 met de eerste editie van Havenlocaties Nederland, heeft Jager Media het magazine Havenlocaties Nederland in 2017 wederom uitgegeven. Opnieuw hebben een Limburgse binnenhavens de kans gegrepen om zich te presenteren en te profileren in dit hoogwaardige magazine. Naast havens laten andere partijen en kennisinstituten zien dat er geïnvesteerd wordt in de havens als logistieke knooppunten, om daarmee economische groei, synergie en meer werkgelegenheid te creëren. Via 'Lees meer' komt u bij Havenlocaties Nederland 2017.

 • Samenwerking Blueports Limburg

  18 april 2016

  Om de strategische achterlandpositie van Limburg te behouden en te versterken gaan de Provincie Limburg en de tien Limburgse havengemeenten nog nauwer samenwerken. De vier jaar geleden gesloten intentieverklaring van de zogeheten Blueports Limburg is op 4 maart 2015 omgezet in een samenwerkingsovereenkomst.

 • Grenzeloze Logistiek

  04 maart 2015

  Binnen het Europese Interregprogramma Vlaanderen-Nederland is het project Grenzeloze Logistiek uitgevoerd. Onder leiding van de POM Limburg, in samenwerking met de Kamer van Koophandel, het European Logistics Center (ELC) en Dinalog (NL), is een bijdrage geleverd aan de optimalisering van de goederenstromen tussen de mainports Antwerpen/Rotterdam enerzijds en tussen de verladers en binnenvaartterminals gevestigd in Belgisch en Nederlands Limburg anderzijds. Het doel is een duurzamere afhandeling van deze goederenstromen en een vermindering van de congestie op de wegen van en naar deze mainports.

 • De natte A2

  Onder de titel 'De natte A2' heeft dagblad De Limburger en het Limburgs Dagblad een serie artikelen gepubliceerd over de Maasroute en de Limburgse binnenhavens.

 • Provincie maakt 24 uur sluisbediening Maas mogelijk

  26 november 2014

  De sluizen in de Maas gaan niet meer dicht in de nachtelijke uren. Vandaag ondertekenden gedeputeerde Patrick van der Broeck en mevrouw Robberse, Hoofd Ingenieur Directeur van Rijkswaterstaat, een overeenkomst voor een zogenaamde 7x24 uur sluisbediening op de Maasroute.

 • Havennetwerkvisie Limburg 2030

  26 november 2014

  Onder regie van de Provincie Limburg is in samenwerking met de Limburgse havengemeenten en Rijkswaterstaat Limburg een gezamenlijke Havennetwerkvisie Limburg 2030 opgesteld. Gedeputeerde Staten heeft deze visie in haar vergadering van 2 oktober 2012 vastgesteld.

 • Havenatlas Limburg

  De havenatlas geeft een overzicht van de Limburgse binnenhavens met gegevens over toegankelijkheid, goederenoverslag, voorzieningen, contactgegevens en een kaartje van het haventerrein.

 • Havenoverleg Limburg

  08 november 2013

  De Provincie hecht veel belang aan kennisontwikkeling en informatieoverdracht tussen de diverse betrokkenen rondom de Limburgse binnenhavens. Hiervoor is het Havenoverleg Limburg in het leven geroepen.

 • Nieuwsbrief Blueports Limburg

  Bij het havenoverleg Limburg op 29 januari 2013 is de eerste nieuwsbrief Blueports gelanceerd. Deze nieuwsbrief zal enkele keren per jaar uitgebracht worden door de Provincie.

 • Film Blueports Limburg

 • Links

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken