Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Beleid / Verkeer en Vervoer / Goederenvervoer / Binnenhavens en vaarwegen

Binnenhavens en vaarwegen

In het vigerende Goederenvervoerplan en in maart 2012 door Provinciale Staten vastgestelde ambitiedocument Logistiek staat multimodaliteit centraal. De binnenvaart heeft daarbij een belangrijke rol. In Havennetwerkvisie Limburg 2030 wordt het provinciale beleid voor de binnenhavens verder geconcretiseerd.

 • De natte A2
  Onder de titel 'De natte A2' heeft dagblad De Limburger en het Limburgs Dagblad een serie artikelen gepubliceerd over de Maasroute en de Limburgse binnenhavens.
 • Provincie maakt 24 uur sluisbediening Maas mogelijk
  De sluizen in de Maas gaan niet meer dicht in de nachtelijke uren. Vandaag ondertekenden gedeputeerde Patrick van der Broeck en mevrouw Robberse, Hoofd Ingenieur Directeur van Rijkswaterstaat, een overeenkomst voor een zogenaamde 7x24 uur sluisbediening op de Maasroute.
 • Havennetwerkvisie Limburg 2030
  Onder regie van de Provincie Limburg is in samenwerking met de Limburgse havengemeenten en Rijkswaterstaat Limburg een gezamenlijke Havennetwerkvisie Limburg 2030 opgesteld. Gedeputeerde Staten heeft deze visie in haar vergadering van 2 oktober 2012 vastgesteld.
 • Havenoverleg Limburg
  De Provincie hecht veel belang aan kennisontwikkeling en informatieoverdracht tussen de diverse betrokkenen rondom de Limburgse binnenhavens. Hiervoor is het Havenoverleg Limburg in het leven geroepen.
 • Film Blueports Limburg
 • Links
 • Grenzeloze Logistiek

  Binnen het Europese Interregprogramma Vlaanderen-Nederland is het project Grenzeloze Logistiek uitgevoerd. Onder leiding van de POM Limburg, in samenwerking met de Kamer van Koophandel, het European Logistics Center (ELC) en Dinalog (NL), is een bijdrage geleverd aan de optimalisering van de goederenstromen tussen de mainports Antwerpen/Rotterdam enerzijds en tussen de verladers en binnenvaartterminals gevestigd in Belgisch en Nederlands Limburg anderzijds. Het doel is een duurzamere afhandeling van deze goederenstromen en een vermindering van de congestie op de wegen van en naar deze mainports.
 • Green Award voor havens Wanssum en Zevenellen

  Tijdens het havenoverleg Limburg op 6 november 2013 hebben de havens van Wanssum en Zevenellen een Green Award in ontvangst genomen van de stichting Green Award.
 • Havenatlas Limburg

  De havenatlas geeft een overzicht van de Limburgse binnenhavens met gegevens over toegankelijkheid, goederenoverslag, voorzieningen, contactgegevens en een kaartje van het haventerrein.
 • Nieuwsbrief Blueports Limburg

  Bij het havenoverleg Limburg op 29 januari 2013 is de eerste nieuwsbrief Blueports gelanceerd. Deze nieuwsbrief zal enkele keren per jaar uitgebracht worden door de Provincie.
 • Uitvoeringsagenda Havenbeheer

  Intentieovereenkomst geeft uiting aan bestuurlijk draagvlak en de intentie van de overheden om samen te werken op het gebied van de binnenhavens. De binnenhavens liggen in de gemeenten Gennep, Venray, Venlo, Weert, Roermond, Leudal, Maasgouw, Sittard-Geleen, Echt-Susteren, Stein en Maastricht.

Uitgelicht


Zoeken