Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Beleid / Verkeer en Vervoer / Fietsbeleid

Fietsbeleid

De Provincie Limburg erkent het belang van de fiets en wil het fietsgebruik zo veel mogelijk stimuleren. De fiets moet optimaal gefaciliteerd worden. Als onderdeel van de totaalaanpak van het mobiliteitsvraagstuk zijn de hoofdlijnen van het fietsbeleid vastgelegd in het Provinciaal Verkeer- en Vervoersplan. Dit programma geeft aan hoe de PVVP-doelstellingen voor de fiets worden gerealiseerd.

Voor veel inwoners van Limburg is de fiets een belangrijk vervoermiddel. Vele Limburgers verplaatsen zich regelmatig op de fiets naar hun bestemming. De een doet dat dagelijks naar werk of school, de ander om met de trein verder te reizen. Weer anderen pakken de fiets naar de sportclub of om te gaan winkelen in de stad. Ook fietsen als doel op zich wordt veel gedaan in Limburg, van recreatieve rondjes in de buurt tot sportieve prestaties op de heuvels in Zuid-Limburg. Om het fietsen verder te stimuleren heeft Provincie Limburg gezamenlijk met de twee zuidelijke Provincies Zeeland en Noord Brabant en SRE (Samenwerkingverband Regio Eindhoven) een fietsrouteplanner gerealiseerd.

Zie: http://www.fietsrouteplanner-zuid.nl/.

PVVP

De Provincie Limburg erkent het belang van de fiets en wil het fietsgebruik zo veel mogelijk stimuleren. De fiets moet optimaal gefaciliteerd worden. Als onderdeel van de totaalaanpak van het mobiliteitsvraagstuk zijn de hoofdlijnen van het fietsbeleid vastgelegd in het Provinciaal Verkeer- en Vervoersplan. Dit programma geeft aan hoe de PVVP-doelstellingen voor de fiets worden gerealiseerd.

Programma Fiets

Het fietsbeleid komt door de gemiddelde kleine verplaatsingsafstand met name lokaal tot uitdrukking. Op landelijk niveau spelen vooral fiscale regelingen, de aanpak van fietsendiefstal en fietsvriendelijke regelgeving, zoals de verplichte fietsenberging in het Bouwbesluit. Dit 'programma Fiets' richt zich op samenwerking met gemeenten voor ondersteuning van lokaal fietsbeleid/ -projecten en op projecten en activiteiten die de Provincie zelf uitvoert.

Fietsroutenetwerk

Om het fietsgebruik te stimuleren en te zorgen voor veilige fietsroutes is een provinciaal fietsroutenetwerk opgesteld. Dit netwerk bestaat uit de regionale hoofdfietsroutes voor utilitair verkeer (woonwerk/school verkeer) tussen centra van gemeenten, stations en tussen kernen en de centra van gemeenten. De aanwezige fietsvoorzieningen en fietsvoorzieningen op het netwerk (ontbrekende fietspaden en –stroken) zijn daarbij op kaart aangegeven.
Het provinciale fietsroutenetwerk is bedoeld als basis voor de prioritering van regionale fietsinfrastructuur (provinciale en gemeentelijke) en is onderdeel van het provinciaal verkeer en vervoerplan (PVVP). Het provinciaal fietsroutenetwerk kan tevens gebruikt worden bij het locatiebeleid voor bijvoorbeeld scholen. Het netwerk is in overleg met de gemeenten opgesteld. De Provincie zal het netwerk periodiek actualiseren.

 

Share |

Uitgelicht


Zoeken