Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Beleid / Verkeer en Vervoer

Verkeer en Vervoer

 • Fietsbeleid
  De Provincie Limburg erkent het belang van de fiets en wil het fietsgebruik zo veel mogelijk stimuleren. De fiets moet optimaal gefaciliteerd worden. Als onderdeel van de totaalaanpak van het mobiliteitsvraagstuk zijn de hoofdlijnen van het fietsbeleid vastgelegd in het Provinciaal Verkeer- en Vervoersplan. Dit programma geeft aan hoe de PVVP-doelstellingen voor de fiets worden gerealiseerd.
 • Infraprojecten
  Overeenkomstig het Provinciaal Mobiliteitsplan is het infrastructuurbeleid van de provincie met name gericht op een verantwoorde verkeersafwikkeling van het goederenvervoer en het openbaar vervoer.
  Belangrijke voorwaarden hiervoor zijn het completeren van het nationaal wegennet en het sluitend maken en herinrichten van het regionaal wegennet. Vooral de gewenste ontwikkeling van logistieke knooppunten, regionale overslagcentra, bovenregionale bedrijven terreinen en regionaal openbaar vervoer zijn hierbij gebaat, waarmee ook de leefbaarheid is gediend.
 • Luchtvaart
 • Mobiliteitsmonitor
  Provincie Limburg heeft samen met het rijk en gemeenten een uitgebreid meetnet om het verkeer op het hoofdwegennet te registreren. De mobiliteitsmonitor biedt u toegang tot gedetailleerde gegevens die verkregen worden uit dit Limburgse verkeersmeetnet.
 • Openbaar vervoer
  De Provincie vindt het haar verantwoordelijkheid om het initiatief te nemen om vorm te geven aan openbaar vervoer dat betaalbaar is en van goede kwaliteit. Beter inspelen op zowel de collectieve vraag als de individuele vraag van de reiziger. De reiziger kan kiezen uit een breed scala van individuele en collectieve vervoersdiensten tegen verschillende prijs- en kwaliteitsniveaus.
 • Verkeers- en vervoersplan
  Mobiliteit: we hebben er allemaal, elke dag mee te maken. We verplaatsen ons naar het werk of naar school. Om boodschappen te doen of naar het sportveld te gaan. Om familie of vrienden te bezoeken of om te recreëren. Mobiliteit is zo belangrijk geworden, dat we feitelijk niet meer zonder kunnen.
 • Wegen
 • Wegwerkzaamheden
  Welkom op de pagina wegwerkzaamheden, met informatie over provinciale wegenprojecten die in uitvoering dan wel in voorbereiding zijn.
 • Goederenvervoer

  De Provincie richt zich op het gebied van goederenvervoer zowel op de beleidsvorming als de planvorming van goederenvervoer in de provincie Limburg. Centraal staat daarin de versterking van het intermodaal vervoer, waarbij het accent ligt op de spoor- en waterinfrastructuur, terminals en overslagcentra.
  Gezien het feit dat goederenvervoer niet aan de provincie- en landgrenzen ophoudt, onderhoudt de Provincie intensieve werkcontacten met een veelheid van organisaties in binnen- en buitenland. Ter verdieping van de kennis en het feeling houden met ontwikkelingen in de markt worden regelmatig werkbezoeken gemaakt en seminars bezocht, workshops gehouden en bijgewoond etc.
 • Locatiebeleid tankstations

  Het locatiebeleid beschrijft het provinciaal beleid voor tankstations langs provinciale wegen in de provincie Limburg. De Provincie Limburg beheert ongeveer 400 km wegen (2007). Langs provinciale wegen zijn er 58 tankstations gevestigd.
 • Maastricht Bereikbaar

  Maastricht-Bereikbaar is een programma dat opgesteld is door overheden, werkgevers en aanbieders van mobiliteitsdiensten om de stad Maastricht en de regio blijvend bereikbaar te houden. Het programma bevat een breed pakket maatregelen, producten, projecten en diensten waar reizigers gebruik van kunnen maken. De Provincie Limburg heeft zitting in de stuurgroep en participeert bij sommige projecten.
 • Netwerkanalyse

  Naast het actualiseren van het regionale mobiliteitsbeleid heeft Limburg nog een tweede opdracht uit de Nota Mobiliteit uitgevoerd: de netwerkanalyse. Het ministerie voor Verkeer en waterstaat heeft gevraagd om voor alle stedelijke netwerken die genoemd zijn in de Nota Ruimte en de Nota Mobiliteit een netwerkanalyse uit te voeren. In Limburg gaat dit om het Stedelijk netwerk Zuid-Limburg.
 • Verkeer heuvelland

  Het Heuvelland is een prachtig stuk Limburg. De Provincie wil dit prachtige stuk Limburg veilig stellen voor de toekomst. Dat gebeurt op tal van gebieden, maar een belangrijk onderdeel is het Heuvelland bereikbaar te houden voor alle bezoekers. Zowel voor bezoekers als bewoners, maar ook voor ondernemers.
 • Verkeersveiligheid

 • Wegwedstrijden

  Het houden van of deelnemen aan een wedstrijd met voertuigen op de openbare weg is in principe verboden. Van dit verbod kan ontheffing worden verleend.

Uitgelicht


Zoeken