Projecten

 • Internationale Maasfietsroute – La Meuse à vélo

  23 april 2014

  Door de Provincie Limburg wordt gewerkt aan de totstandkoming van een internationale fietsroute langs de Maas, van de bron tot de monding. Het doel van de internationale Maasfietsroute is bij te dragen aan de bevordering van het toerisme en recreatie langs de Maas en versterking van de regionale economie.

 • Actieplan Waterrecreatie Midden- en Noord-Limburg

  28 september 2016

  Het actieplan Waterrecreatie is bedoeld als ont-wikkelingsinstrument voor de waterrecreatie met een directe relatie met de Maas en de doorgaan-de kanalen. Het geeft richting aan de varende wa-tersport en daaraan gekoppelde sport- en recrea-tiebeleving.

 • Imagocampagne Limburg, Liefde voor het Leven

  23 april 2014

  In opdracht van de Provincie voert de Samenwerkende VVV’s in Limburg de toeristische promotiecampagne Limburg, Liefde voor het Leven uit.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken