Contact

Provincie

Cluster Economische Zaken

043 - 389 99 10

Brancheorganisaties/consulenten

Organisatie

Naam en e-mail

Telefoon

Recron

Frank Verkoijen

06 - 53 75 84 62
Koninklijk Horeca Nederland

Antoinne Beijers

06 - 511 575 22
Hiswa

Gerdina Krijger

06 - 511 569 31

ANWB

Janique Huibregts

06 - 267 822 92

 (Samenwerkende) VVV's

Organisatie

Naam en e-mail

Telefoon

Samenwerkende VVV's in Limburg (SVL)

Meryam Aerts

043 - 609 85 36

VVV Midden-Limburg

Giel Polman 0475 - 386300

VVV Maastricht

Lars Flinkerbusch

043 - 328 08 20

VVV Zuid-Limburg

Anya Niewierra

043 - 609 85 04

Stichting Leisure Port

Ilse Lenders 077 - 473 48 48
 

Zoeken