Toerisme en recreatie

 • Toerisme in Limburg

  19 april 2012

  toerisme_homepagecollage Zuid-Limburg met het groene Heuvelland, het grootste aaneengesloten watersportgebied van Nederland de Maasplassen in Midden Limburg, Noord-Limburg met het natuurrijke Land van Peel en Maas en de vennen en stuifduinen in de Maasduinen. Van uitgestrekte bos- en heidearealen, moerassige hoogveengebieden tot hoog-en-droog-gelegen zandverstuivingen en mergelplateaus. Een unieke combinatie van grote landschappelijke afwisseling die Limburg bij uitstek geschikt maakt voor tal van ontspanningsmogelijkheden.

 • Ambitie Toerisme en Recreatie 2016-2019

  30 maart 2016, pdf, 7MB

  In Limburg beleven we meer. Dat is de titel van het meerjarig investeringsprogramma Toerisme & Recreatie voor deze coalitieperiode. Dit is een programma voor ondernemende mensen die willen werken aan de toeristisch-recreatieve versterking van onze provincie. Door innovatieve concepten in de markt te zetten, door onderscheidende kwaliteit te bieden en met elkaar versterkende samenwerking, een gezamenlijke uitstraling en het uitdragen van Limburgse trots. De provincie trekt 12 miljoen euro uit voor de uitvoering van het programma.

 • Vitaliteit verblijfsrecreatie

  16 september 2015

  De verblijfsrecreatie vormt een belangrijke schakel in het toeristisch product van Limburg. De vitaliteit van de verblijfsrecreatie in Limburg staat onder druk blijkt uit onderzoek dat de Provincie heeft laten uitvoeren. De Provincie gaat met stakeholders in gesprek om te kijken op welke wijze dit verbeterd kan worden.

 • Trends en onderzoek

  Voor beleidsontwikkeling, evaluatie en het nemen van investeringsbeslissingen houden wij u graag op de hoogte door middel van het beschikbaar stellen van onderzoeksgegevens.

 • Projecten

 • Contact

  23 juni 2016

Zoeken