Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Beleid / Ruimtelijke Ontwikkeling en Volkshuisvesting / Ruimte voor Ruimte Noord- en Midden-Limburg

Ruimte voor Ruimte Noord- en Midden-Limburg

Het project Ruimte voor Ruimte Noord- en Midden-Limburg heeft gezorgd voor een ruimtelijke kwaliteitsverbetering van het landelijk gebied in de provincie Limburg. Middels een landelijke subsidieregeling (de RBV: Regeling Beëindiging Veehouderijtakken) werden intensieve veehouderijbedrijven in de gelegenheid gesteld om hun bedrijf te beëindigen en daarbij hun mestrechten te verkopen en de agrarische bedrijfsbebouwing te slopen. Om de gemaakte sloopkosten terug te verdienen, worden middels het Ruimte voor Ruimte-project woningen gebouwd. Voor meer informatie, zie het kopje ‘Achtergrond’.


  • Achtergrond
    In september 1999 heeft minister Brinkhorst de Tweede Kamer een integrale aanpak van de mestproblematiek toegezegd. Dat was nodig om in 2003 te kunnen voldoen aan de EG-Nitratenrichtlijn. Als onderdeel van het flankerend beleid van de implementatie van de Nitratenrichtlijn is in maart 2000 de landelijke Regeling Beëindiging Veehouderijtakken (RBV) opgezet om ondernemers in de intensieve veehouderij in staat te stellen op een sociaal verantwoorde wijze te stoppen en daarmee tevens zoveel mogelijk productierechten uit de markt te nemen. Tegelijkertijd werd daarmee beoogd om de plattelandsvernieuwing een impuls te geven. De RBV is op 1 april 2007 beëindigd.
  • Voortgangsrapportage

    De Provincie Limburg wordt twee keer per jaar via de Algemene Vergadering van aandeelhouders van de RvR Limburg Beheer B.V. geïnformeerd over de resultaten en voortgang van het project. Afhankelijk van de ontwikkelingen op de onroerendgoedmarkt zal het project naar verwachting nog een aantal jaren lopen totdat alle bouwkavels zijn afgezet.

Uitgelicht


Zoeken