Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Beleid / Ruimtelijke Ontwikkeling en Volkshuisvesting / PCOL / Uitgebrachte adviezen / PCOL 2010-12 Advies inzake concept omgevingsverordening

PCOL 2010-12 Advies inzake concept omgevingsverordening

Provinciale Commissie

Omgevingsvraagstukken

LimburgAan

Het College van Gedeputeerde Staten

van LimburgOns kenmerk

PCOL2010-12

Uw kenmerk

Faxnummer

(043) 389 79 77

Doorkiesnummer

(043) 389 73 98

Bijlage(n)


Maastricht

25 oktober 2010

Onderwerp

Advies inzake ontwerp Omgevingsverordening Limburg
Behandeling in PCOL d.d.: 16 september 2010De commissie is van mening dat de Ontwerp-Omgevingsverordening een helder stuk is ten opzichte van de Provinciale Milieuverordening en prijst de doelstellingen “vereenvoudiging van regelgeving” en “integratie van regelingen”.


De commissie adviseert voorafgaand aan de vaststelling van de Omgevingsverordening (extra) aandacht te besteden aan de navolgende onderwerpen:


  • de commissie constateert dat tussen de stiltegebieden “Swalmen-Tegelen” en “Meinweg” ter hoogte van Swalmen en Boukoul een niet als stiltegebied aangewezen gebied ligt. Dit gebied betreft de zone aan de voet van de steilwand in het Maas-Schwalm-Nette grenspark. De commissie zou graag uitgelegd zien waarom dit gebied niet als stiltegebied is aangewezen.


  • de Omgevingsverordening richt zich met regels tot gemeenten, burgers en bedrijven. De commissie adviseert om na de vaststelling van de Omgevingsverordening in de richting van de geadresseerden de inhoud en reikwijdte van de verordening goed te communiceren.


  • de commissie vraagt aandacht voor de verhouding van het Hoofdstuk Water in de Omgevingsverordening met de (relatief nieuwe) Waterwet en adviseert daarover met de Waterschappen te overleggen.
Tot slot acht de commissie het wenselijk dat de verschillen tussen de bestaande verordeningen en de Omgevingsverordening worden aangegeven.De Provinciale Commissie

Omgevingsvraagstukken Limburg,

namens deze,
Drs. B. Fasol

voorzitter

010103-0172


Uitgelicht


Zoeken