Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Beleid / Ruimtelijke Ontwikkeling en Volkshuisvesting / PCOL / Uitgebrachte adviezen / PCOL 2009-23 Vervolg advies POL aanvulling Bedrijventerrein Holtum Nrd III.doc

PCOL 2009-23 Vervolg advies POL aanvulling Bedrijventerrein Holtum Nrd III.doc

Provinciale Commissie

Omgevingsvraagstukken

LimburgAan

Het College van Gedeputeerde Staten

van LimburgOns kenmerk

PCOL2009-03

Uw kenmerk

Faxnummer

(043) 389 79 77

Doorkiesnummer

(043) 389 73 98

Bijlage(n)


Maastricht

27 oktober 2009Onderwerp

Advies inzake ontwerp POL-aanvulling “Bedrijventerrein Holtum Noord III”, gemeente Sittard-Geleen


Behandeling in PCOL d.d.: 15 oktober 2009


Advies

De commissie heeft op 15 januari 2009 ingestemd met de POL-aanvulling “Bedrijventerrein Holtum Noord III”, in de gemeente Sittard-Geleen. In het PCOL overleg van 15 oktober 2009 is de vastgestelde POL-aanvulling “Bedrijventerrein Holtum Noord III” nogmaals aan de orde gesteld.


De commissie ziet als voorkeursmodel een fly-over met amovering van de bestaande spoorlijn. Zij nodigt de provincie uit om deze variant nader planologisch en financieel te onderbouwen en daarbij aan te geven hoe de aanwending van de tegenprestatiegelden voor de uitvoering van het voorkeursmodel past binnen het Kwaliteitsmenu van de provincie.


De Provinciale Commissie

Omgevingsvraagstukken Limburg,

namens deze,

drs. B. Fasol

voorzitter


010103-0172


Uitgelicht


Zoeken