Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Beleid / Ruimtelijke Ontwikkeling en Volkshuisvesting / PCOL / Uitgebrachte adviezen / PCOL 2007-10 Advies inzake Verdringingsreeks.doc

PCOL 2007-10 Advies inzake Verdringingsreeks.doc

Provinciale Commissie

Omgevingsvraagstukken

LimburgAan

Het College van Gedeputeerde Staten

van LimburgOns kenmerk

PCOL2007

Uw kenmerk

Faxnummer

(043) 389 79 77

Doorkiesnummer

(043) 389 73 98

Bijlage(n)


Maastricht

2007Onderwerp

Advies inzake Regionale verdringingsreeks voor Limburg en Noord-Brabant

Verdeling van oppervlaktewater bij waterschaarste


Behandeling in PCOL d.d.: 24 mei 2007


Advies

De Commissie kan zich vinden in de voorgestelde regionale verdringingsreeks en de voorgestelde aanpak. De commissie geeft daarbij wel de volgende aandachtspunten en adviezen mee.

1 Het zou verhelderend zijn om vooraan in het document aan te geven dat het (internationale) Maasafvoerverdrag vóór de Regionale Verdringingsreeks gaat.

2. De term “landbouw” niet verbijzonderen met: “exclusief graslandgebieden.”

3. De PCOL ziet de regionale verdringingsreeks als een handleiding, zoals ook vermeld op pagina 6 van de nota: “Een verdringingsreeks of draaiboek is dus geen rigide schema; er zal binnen afgesproken bandbreedtes altijd nog een nadere afweging moeten kunnen plaatsvinden.” Maatwerk wordt dus nadrukkelijk door de commissie onderschreven.

4. Het zou goed zijn om op enigerlei wijze de communicatie naar gebruikers in het gebied te verhelderen. Zulks is van belang om duidelijkheid te bieden of het hier gaat om een bestuursakkoord, of een handleiding.


De commissie hoopt met bovenstaand advies uw besluitvorming over dit onderwerp te dienen.De Provinciale Commissie

Omgevingsvraagstukken Limburg,

namens deze,

drs. B. Fasol

voorzitter


010103-0172


Uitgelicht


Zoeken