Direct naar hoofdmenu / zoekveld

PCOL

Op 1 januari 2010 is de nieuwe PCOL in werking getreden. In de provincie Limburg bestaat de legitimiteit van de PCOL niet enkel uit een wettelijke verplichting maar vooral uit de meerwaarde die de commissie kan leveren bij de interactieve voorbereiding van beleidsbesluiten over het omgevingsbeleid. In die zin bepalen Gedeputeerde Staten en de beleidsafdelingen zelf bij welke beleidsonderwerpen en op welk moment de commissie bij de beleidsvoorbereiding wordt ingeschakeld.

 • Agenda vergadering

  Agenda voor de vergadering PCOL
 • Samenstelling

  De PCOL oefent de adviestaken uit van een aantal bij wet of regelgeving in te stellen provinciale adviescommissies, te weten:
  Provinciale Planologische Commissie, ingevolge de Wet Ruimtelijke Ordening; Provinciale Commissie Milieu en Water, ingevolge de Wet milieubeheer en de Provinciale Milieuverordening Limburg; Provinciale Commissie Waterhuishouding, ingevolge de Wet op de waterhuishouding en de (provinciale) Verordening Waterhuishouding Limburg 1997.
 • Jaarverslagen

  De jaarverslagen van de Provinciale Commissie Omgevingsvraagstukken Limburg.

Uitgelicht


Zoeken