Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Beleid / Ruimtelijke Ontwikkeling en Volkshuisvesting / Digitale Ruimtelijke Dienstverlening

Digitale Ruimtelijke Dienstverlening

De dienstverlening via het publiceren van digitale plannen neemt een belangrijke plaats in in de Ruimtelijke keten. De provincie werkt samen met de gemeenten en de overige ketenpartners, om de digitale dienstverlening te optimaliseren.

  • Ruimtelijke procedures

  • Bekijk Hier de Landschapviewer

    Het Landschapskader Noord- en Midden Limburg is herzien en de kaarten zijn geactualiseerd. Deze kunnen u met behulp van de Viewer Landschap geraadpleegd worden. Met de viewer kan locatiegericht inzicht te verkregen worden in de landschapskwaliteiten en kan nagegaan worden welke de ontwikkelingsmogelijkheden er zijn of welke kwaliteitsimpulsen ter plaatse passend zijn."

Uitgelicht


Zoeken