Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Beleid / Platteland in Uitvoering / pMJP / Ontwikkeling veerkrachtig en duurzaam watersysteem

Ontwikkeling veerkrachtig en duurzaam watersysteem

Een robuust, veerkrachtig en klimaatbestendig watersysteem is van groot economisch, ecologisch en maatschappelijk belang voor allerlei functies in het landelijk en stedelijk gebied en om de leefbaarheid in het gebied te behouden en te versterken.

De ambities van de provincie richten zich hierbij op:

  1. Herstel van de sponswerking, teneinde wateroverlast en watertekort tegen te gaan;
  2. Herstel van de natte natuur door middel van beekherstel en de verdrogingsbestrijding;
  3. Bevorderen van de waterkwaliteit van grond- en oppervlaktewater;
  4. Behoud van een duurzame drinkwatervoorziening;
  5. Vergroten van de veiligheid ten aanzien van overstromingen langs de Maas.

 

Lees meer over de doelstellingen en uitvoeringsaspecten in POL-aanvulling Provinciaal Waterplan Limburg 2010-2015 en de bijbehorende Waterverordening.

De belangrijkste partners bij het uitvoeren van de waterdoelen zijn de beide Limburgse waterschappen, de terreinbeheerders, gemeenten en Rijkswaterstaat. Zij zijn direct verantwoordelijk voor de uitvoering van een aantal doelen, zoals beekherstel, verdrogingsbestrijding, verbetering van de waterkwaliteit, het verminderen van de wateroverlast en watertekort, en de uitvoering van de Maaswerken. Daarnaast leveren deze partners belangrijke bijdragen aan integrale projecten, ondermeer bij de aanpak voor verdroging, beekherstel en vermindering wateroverlast en watertekort. Bij het behoud van een duurzame drinkwatervoorziening is de Waterleidingmaatschappij Limburg een belangrijke partner, evenals de landbouwsector en de industrie. Voor het realiseren van deze doelen zijn in het pMJP middelen opgenomen op grond waarvan waterschappen en terreinbeheerders subsidie kunnen krijgen. De uitvoering rondom de veiligheid langs de Maas geschiedt via de Maaswerken.

Share |

Uitgelicht


Zoeken