Direct naar hoofdmenu / zoekveld

pMJP

pMJP staat voor provinciaal Meerjarenprogramma Plattelandsontwikkeling. In dit plan staan alle ambities die de Provincie in de periode 2007-2013 heeft voor haar landelijk gebied. De rijksoverheid stelt in 2007 hiervoor ruim 600 miljoen euro beschikbaar.
Grondslag voor het pMJP is de Wet Inrichting Landelijk Gebied (WILG). De rijksbijdrage hieraan is niet vrijblijvend. Deze is gekoppeld aan vooraf afgesproken doelstellingen. In 2013 wordt de balans opgemaakt.


Uitgelicht


Zoeken