Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Beleid / Platteland in Uitvoering / Subsidie aanvragen

Subsidie aanvragen

Tijdelijke subsidiestop voor natuurprojecten voor grootste deel gehandhaafd

De subsidiepauze die de Provincie Limburg eind 2010 afkondigde voor het landelijk gebied blijft voor het overgrote deel van de subsidieregelingen ook in de eerste helft van 2013 van kracht. De komende periode neemt de Provincie slechts voor een aantal projecten nieuwe subsidieverzoeken in behandeling.

 

De laatste jaren vonden ingrijpende bezuinigingen op het terrein van natuurbeleid plaats. Ondanks dat de exacte beleidsmatige en financiële invulling nog niet duidelijk is, staat vast dat de voorgenomen bezuinigingen er toe leiden dat het kabinet niet langer garant staat voor uitgaven die de provincies doen op het beleidsterrein natuur en water. Nieuwe uitgaven door de provincies zijn dan ook niet zonder risico.

 

Pas op de plaats

Om de financiële risico’s zoveel mogelijk te beperken was het noodzakelijk om een pas op de plaats te maken. Daarom besloot de Provincie Limburg eind 2010 geen middelen meer beschikbaar te stellen uit het pMJP (provinciale plattelandsgelden) en uit het ILG (rijksmiddelen). Nu nog steeds vanuit het Rijk geen duidelijkheid wordt gegeven over het exacte budget waar de Provincie nog aanspraak op kan maken, is de Provincie genoodzaakt de subsidiestop ook vanaf 1 januari 2013 voor het grootste deel te handhaven.

 

Wat kan nog wel

De subsidiestop geldt niet voor:

 

 

 

Share |

Uitgelicht


Zoeken