Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Beleid / Openbare Orde en Veiligheid

Openbare Orde en Veiligheid

  • Provinciaal Coördinatieplan
    Artikel 6 van de Wet Rampen en Zware Ongevallen (Wrzo) schrijft voor dat de Commissaris van de Koningin (CdK) een Provinciaal Coördinatieplan opstelt.
    Daarin dienen in elk geval te zijn opgenomen een schema met betrekking tot de leiding over en de gecoördineerde inzet van diensten en organisaties die betrokken zijn bij de bestrijding van een ramp of zwaar ongeval op provinciaal niveau, en gegevens over het verzoeken en verlenen van bijstand.
  • Risicokaart Limburg

    De risicokaart is een communicatie-instrument. Uw gemeente maakt gebruik van deze kaart om u te informeren over de risico’s in uw omgeving. Op de kaart staan meerdere soorten risico’s, zoals ongevallen met gevaarlijke stoffen, aardbevingen of een overstroming van de Maas. In totaal worden op de risicokaart twaalf soorten rampen weergegeven. De overheid heeft bepaald welke informatie wel en welke niet op de risicokaart wordt getoond.

Uitgelicht


Zoeken