Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Beleid / Natuur en Landschap / Groene wet- en regelgeving

Groene wet- en regelgeving

Groen WaterbufferMargraten

Door vervuiling en versnippering is de natuur steeds meer onder druk komen te staan. Om die reden is er in de loop van tijd vanuit verschillende invalshoeken wet- en regelgeving opgesteld om de natuur te beschermen.

De laatste jaren is er veel gewijzigd op het gebied van bescherming van natuurwaarden in Nederland en Europa. Natuurwaarden spelen hierdoor een rol in de afweging van plannen en activiteiten, en hierdoor is het aan te bevelen een plangebied van te voren op natuurwaarden onderzoeken. Er kunnen namelijk altijd soorten in het plangebied voorkomen die bescherming genieten. Ook kan blijken dat een plangebied een beschermde status heeft of kunnen mogelijke negatieve effecten op beschermde gebieden ontstaan.

Gedetailleerde informatie over verleende Flora- en Fauna ontheffingen, fourageergebieden en schadebestrijding vindt u onder het kopje 'Flora- en Faunawet'. Onder het kopje 'Natura 2000' vindt u informatie over de Natura 2000 gebieden.

Share |

Uitgelicht


Zoeken