Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Beleid / Milieu / Vergunningen / Omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning

Met de inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) op 1 oktober 2010, is de omgevingsvergunning geïntroduceerd. De Wabo integreert een groot aantal vergunningen, ontheffingen en meldingen, die in de Wabo toestemmingen genoemd worden tot één omgevingsvergunning.
De omgevingsvergunning zorgt ervoor dat u maar één loket, één digitaal aanvraagformulier, één bevoegd gezag, één legesnota, één uniforme procedure, één procedure voor bezwaar en beroep en één handhavend bestuursorgaan hoeft te raadplegen.

 

De omgevingsvergunning vervangt naast de bouwvergunning een groot aantal toestemmingen die nodig zijn voor activiteiten die van invloed zijn op de leefomgeving, waaronder ook het activiteitenbesluit, gebruiksbesluit, projectbesluit, de sloop- en aanlegvergunning, milieuvergunning, natuur- en monumentenvergunning.  

Sedert 1 januari 2011 kunnen ondernemers en bedrijven ook  te maken krijgen met de Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (Obm).

 

Meer over de omgevingsvergunning leest u ook op de websites:

Documenten

Share |

Uitgelicht


Zoeken