Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Beleid / Milieu / Vergunningen / Natuurbeschermingswet

Natuurbeschermingswet

  • Beschermde gebieden

    Op 1 oktober 2005 is de Natuurbeschermingswet 1998 in werking getreden. De Natuurbeschermingswet 1998 is gericht op de bescherming van gebieden die door de bijzondere aanwezige waarden zijn aangewezen als Natura2000-gebied of als beschermd natuurmonument. De provincie is sindsdien bevoegd gezag, behalve voor de handelingen zoals die via AMvB - het Besluit vergunningen Natuurbeschermingswet 1998 - zijn uitgewerkt.
  • Vergunningverlening

    Voor plannen, projecten en handelingen die schade kunnen veroorzaken aan een Natura2000-gebied of een beschermd natuurmonument is een vergunning vereist in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998.

Uitgelicht


Zoeken