Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Beleid / Milieu / Vergunningen / Natuurbeschermingswet

Natuurbeschermingswet

  • Besluiten Natuurbeschermingswet

    Overzicht van ter inzage gelegde en verleende vergunningen in 2015.
  • Onderzoeksresultaten

    Op 27 november 2012 is de beleidslijn Toetsing stikstofdepositie bij Limburgse Vogelrichtlijngebieden vastgesteld. Deze beleidslijn maakt het in bepaalde gevallen mogelijk om 2004 als uitgangsjaar te kiezen bij de toetsing van plannen en projecten die stikstofdepositie veroorzaken op Limburgse Vogelrichtlijngebieden.

Uitgelicht


Zoeken