Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Beleid / Milieu / Vergunningen / Natuurbeschermingswet

Natuurbeschermingswet

  • Besluiten Natuurbeschermingswet

    Hier kunt u de ter inzage gelegde en verleende Nbw-vergunningen raadplegen.
  • Onderzoeksresultaten

    Op 27 november 2012 is de beleidslijn Toetsing stikstofdepositie bij Limburgse Vogelrichtlijngebieden vastgesteld. Deze beleidslijn maakt het in bepaalde gevallen mogelijk om 2004 als uitgangsjaar te kiezen bij de toetsing van plannen en projecten die stikstofdepositie veroorzaken op Limburgse Vogelrichtlijngebieden.

Uitgelicht


Zoeken