Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Beleid / Milieu / Milieu Internationaal / Europa en Milieu

Europa en Milieu

Europa is van groot belang voor de provincie Limburg. Een groot deel van het milieubeleid en de milieuwet- en regelgeving komt uit Europa. Maar de provincie heeft zelf ook een duidelijke rol in Europa. Via het Comité van de Regio’s en diverse belangenbehartigingsorganisaties heeft Limburg invloed op het Europese beleid.

Samen met de andere Nederlandse provincies streeft Limburg ernaar via het Interprovinciaal Overleg (IPO) de provinciale belangenbehartiging ten aanzien van het Europese milieubeleid (incl. water, natuur, biodiversiteit, klimaat en energie) op goede wijze te organiseren. De provincies zijn immers gebaat bij goede regels.

Het IPO heeft de Kerngroep Europees Milieubeleid (KEM) ingesteld om, in overleg met het Huis van de Nederlandse Provincies, de voor de provincies relevante milieudossiers te identificeren en te volgen.

De werkzaamheden van de KEM zijn opgenomen in het Werkplan KEM. Het overzicht van de prioritaire dossiers staat in de IPO-KEM Matrix (zie hiervoor IPORIVM, Europa en Milieuregels). Daarin wordt aangegeven wat de stand van zaken is, wie erbij betrokken zijn en wat de interprovinciale inzet is.

Daarnaast hanteert Limburg andere vormen van belangenvertegenwoordiging om onze wensen ten aanzien van het Europese milieubeleid voor het voetlicht te krijgen. Dit kan alleen, via organisaties als de Council of European Municipalities and Regions (CEMR) of bijvoorbeeld via onze partners binnen de milieusamenwerking met Noordrijn-Westfalen.

Andere belangrijke links:


Contactpersoon voor Europa en Milieu is:
Peter Kuppers
Afdeling Milieu en Duurzame Ontwikkeling
Tel. +.31.(0)43.389 76 44
Fax +.31.(0)43.389 70 18
E-mail: pem.kuppers@prvlimburg.nl

Share |

Uitgelicht


Zoeken