Europa en Milieu

Europa is van groot belang voor de provincie Limburg. Een groot deel van het milieubeleid en de milieuwet- en regelgeving komt uit Europa. Maar de provincie heeft zelf ook een duidelijke rol in Europa. Via het Comité van de Regio’s en diverse belangenbehartigingsorganisaties heeft Limburg invloed op het Europese beleid.

Samen met de andere Nederlandse provincies streeft Limburg ernaar via het Interprovinciaal Overleg (IPO) de provinciale belangenbehartiging ten aanzien van het Europese milieubeleid (incl. water, natuur, biodiversiteit, klimaat en energie) op goede wijze te organiseren. De provincies zijn immers gebaat bij goede regels.
 

De relevante milieudossiers zijn geïdentificeerd door het IPO in overleg met het Huis van de Nederlandse Provincies en Europa Decentraal. Op de website van Europa Decentraal zijn ze te vinden (zie Milieuverkenner en de nieuwsbrief Europese Ster).


Daarnaast hanteert Limburg andere vormen van belangenvertegenwoordiging om onze wensen ten aanzien van het Europese milieubeleid voor het voetlicht te krijgen. Dit kan alleen, via organisaties als de Council of European Municipalities and Regions (CEMR) of bijvoorbeeld via onze partners binnen de milieusamenwerking met Noordrijn-Westfalen.

Andere belangrijke links:

Contactpersoon voor Europa en Milieu is:
Yvonne van de Berg
Cluster Wonen en Leefomgeving
Tel. +.31.(0)43.389 88 14
E-mail: yhs.van.de.berg@prvlimburg.nl

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken