Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Beleid / Milieu / Externe veiligheid

Externe veiligheid

Informatie over omgevingsveiligheid, ruimtelijke ordening en veiligheid, toezicht risicovolle bedrijven, vervoer gevaarlijke stoffen, het Provinciaal Uitvoeringsprogramma Omgevingsbeleid 2015-2018 en de Risicokaart Limburg.

 • Omgevingsveiligheid
  Externe veiligheid of omgevingsveiligheid gaat over de risico's voor mens en milieu bij gebruik, opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen. Ook de risico's die luchthavens geven vallen onder externe veiligheid.
  Op de Risicokaart kunt u bekijken welke risicovolle bedrijven, transportroutes of buisleidingen in uw directe omgeving liggen.
 • Toezicht op risicovolle bedrijven
  Het Besluit Risico´s Zware Ongevallen (BRZO) is van toepassing op de meest risicovolle bedrijven in Nederland.
 • Uitvoeringsprogramma Omgevingsveiligheid 2015-2018
  Het Provinciaal Uitvoeringsprogramma Omgevingsveiligheid 2015-2018 geeft de provinciale inkleuring van het deelprogramma Uitvoering lokaal externe veiligheidsbeleid van de Impuls Omgevingsveiligheid 2015-2018.
 • Links
 • Ruimtelijke ordening en veiligheid

  Bij het maken van ruimtelijke plannen houdt de Provincie rekening met veiligheidsrisico's. Het kan hierbij gaan om activiteiten die zelf veiligheidsrisico's kunnen veroorzaken, zoals bedrijventerreinen of wegen of om kwetsbare functies die gepland worden in de buurt van risicovolle activiteiten.
 • Vervoer gevaarlijke stoffen

  Het vervoeren van gevaarlijke stoffen, chemische producten, brandstoffen, aardgas, lpg, kan risico’s opleveren voor mens en milieu. De Provincie probeert de gevaren zoveel mogelijk te beperken.
 • Risicokaart Limburg

  U kunt via de kaart zelf zien welke risico’s er bij u in de buurt zijn. Ook krijgt u advies over wat u moet doen in het geval van een calamiteit.

Uitgelicht


Zoeken