Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Beleid / Jeugd en Jongeren / Jeugdzorg

Jeugdzorg

Voor jongeren die hulp nodig hebben, is er gelukkig ook hulp. Verschillende hulpverleners en instellingen helpen jongeren om hun problemen op te lossen. Iedere school heeft wel iemand die kan bekijken wat er aan de hand is. En als dat niet het geval is, is er ook nog Bureau Jeugdzorg. Daar kun je altijd terecht met al je vragen. Samen met de hulpverleners wordt dan gekeken hoe de problemen het beste opgelost kunnen worden. Deze hulp noemen we Jeugdzorg.
De jeugdzorg in Nederland wordt door de provincies betaald. De Provincie Limburg besteedt veel aandacht aan jeugdzorg. De Provincie vindt het belangrijk dat kinderen en jongeren samen met hun ouders zonder problemen kunnen opgroeien.
Soms zijn problemen echter zo ernstig dat jongeren niet thuis kunnen blijven wonen. Dat is natuurlijk vervelend, maar soms is dat de beste oplossing voor een probleem. Zo iemand komt dan tijdelijk in een pleeggezin of internaat terecht. Maar meestal is dat niet nodig.
Bij de jeugdzorg werkt de Provincie samen met de leraren in scholen, met jongerenwerkers en vrijwilligers en met kerken en moskeeën. Hoe meer mensen kunnen helpen, hoe sneller een probleem wordt opgelost.
Jeugdzorg bestaat uit drie onderdelen: jeugdhulpverlening, jeugdbescherming en jeugdreclassering.

 • Beleidskader Jeugdzorg Limbug 2013-2016

  Dit Beleidskader Jeugdzorg Limburg 2013-2016 anticipeert op de overdracht van de jeugdzorg naar de gemeenten, het nieuwe wettelijke kader waarin alle vormen van jeugdzorg bij elkaar worden gebracht en onder de bestuursverantwoordelijkheid van één overheid komen en op de formeel-juridische beëindiging van de provinciale relatie met de jeugdzorg. De voorbereiding van de overdracht vindt plaats in een transitie- en transformatieproces. Tot het moment van overdracht zijn provincies voor de provinciaal gefinancierde jeugdzorg volledig verantwoordelij k. De wijze waarop deze verantwoordelijkheid en de rol binnen het transitie- en tr ansformatieproces wordt uitgevoerd, maken onderdeel uit van dit nieuwe Beleidskader Jeu gdzorg Limburg 2013-
  2016.
 • Jeugdzorg: Goed Werk (video)

  Best practice regionale samenwerking Limburg - Jeugdzorg: Goed Werk
 • Subsidieregelingen

  Een overzicht met actueel geldende subsidieregelingen op het gebied van jeugdzorg.

Uitgelicht


Zoeken