Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Beleid / Jeugd en Jongeren / Jeugdzorg

Jeugdzorg

Onder de noemer jeugdzorg vallen verschillende vormen van hulpverlening aan jongeren en hun ouders. Dat varieert van hulp bij de opvoeding en geestelijke gezondheidszorg tot en met dagbehandeling, jeugdbescherming, jeugdreclassering en gesloten jeugdzorg (ofwel jeugdzorg in detentie) De jeugdzorg in Nederland werd voorheen door de provincies betaald.Per 1 januari jl. is de Jeugdwet in werking getreden waarbij jeugdzorg een verantwoordelijkheid is geworden van de gemeenten. Provincie Limburg heeft haar taken op het gebied van jeugdzorg overgedragen naar alle Limburgse gemeenten.
Tot 31 december 2015 ondersteunt de provincie waar nodig en mogelijk gemeenten en organisaties in de transitie en transformatie van de jeugdzorg. Leidend daarbij is het beleidskader dat in 2016 afloopt.

  • Beleidskader Jeugdzorg Limbug 2013-2016

    Dit Beleidskader Jeugdzorg Limburg 2013-2016 anticipeert op de overdracht van de jeugdzorg naar de gemeenten, het nieuwe wettelijke kader waarin alle vormen van jeugdzorg bij elkaar worden gebracht en onder de bestuursverantwoordelijkheid van één overheid komen en op de formeel-juridische beëindiging van de provinciale relatie met de jeugdzorg. De voorbereiding van de overdracht vindt plaats in een transitie- en transformatieproces. Tot het moment van overdracht zijn provincies voor de provinciaal gefinancierde jeugdzorg volledig verantwoordelij k. De wijze waarop deze verantwoordelijkheid en de rol binnen het transitie- en tr ansformatieproces wordt uitgevoerd, maken onderdeel uit van dit nieuwe Beleidskader Jeu gdzorg Limburg 2013-
    2016.
  • Subsidieregelingen

    Een overzicht met actueel geldende subsidieregelingen op het gebied van jeugdzorg.

Uitgelicht


Zoeken