Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Beleid / Jeugd en Jongeren

Jeugd en Jongeren

  • Jeugdmonitor

    De Limburgse Jeugdmonitor is ontwikkeld in samenwerking met de gemeenten en instellingen in de provincie Limburg en geeft beleidsinformatie over de Limburgse jeugd en het jeugd(zorg)beleid. De Limburgse Jeugdmonitor bevat informatie over de algemene situatie van de jeugd; de ontwikkeling en ontplooiing; en hulp bij problemen. De informatie wordt op een overzichtelijke wijze getoond en de gegevens kunnen - bijvoorbeeld per gemeente - met elkaar worden vergeleken. Jaarlijks worden de gegevens, voorzien van een analyse gepubliceerd in een trendrapportage. De actuele trendrapportage, met de cijfers 2014, wordt eind oktober 2015 verspreid.
    Vanaf 1 januari 2015 is er sprake van een nieuwe situatie met andere taken en verantwoordelijkheden voor provincie en gemeenten. Dit heeft ook gevolgen voor de Limburgse Jeugdmonitor. Vanaf 1 januari 2015 worden de gegevens dan ook niet meer door provincie beheerd. Vanaf 1 januari 2015 kunnen gemeenten en instellingen gebruik maken van de nieuwe kanalen die beschikbaar zijn en komen voor het genereren van de benodigde gegevens, denk daarbij aan de nieuwe gemeentelijke Monitor Sociaal Domein, CBS Statline en de Landelijke Jeugdmonitor.
  • Jeugdzorg

    Onder de noemer jeugdzorg vallen verschillende vormen van hulpverlening aan jongeren en hun ouders. Dat varieert van hulp bij de opvoeding en geestelijke gezondheidszorg tot en met dagbehandeling, jeugdbescherming, jeugdreclassering en gesloten jeugdzorg (ofwel jeugdzorg in detentie) De jeugdzorg in Nederland werd voorheen door de provincies betaald.Per 1 januari jl. is de Jeugdwet in werking getreden waarbij jeugdzorg een verantwoordelijkheid is geworden van de gemeenten. Provincie Limburg heeft haar taken op het gebied van jeugdzorg overgedragen naar alle Limburgse gemeenten.
    Tot 31 december 2015 ondersteunt de provincie waar nodig en mogelijk gemeenten en organisaties in de transitie en transformatie van de jeugdzorg. Leidend daarbij is het beleidskader dat in 2016 afloopt.

Uitgelicht


Zoeken