Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Beleid / Economie en Financiën / Ondernemerschap en Innovatie / Innovatiefonds / Format Businessplan Innovatiefonds Limburg

Format Businessplan Innovatiefonds Limburg

 

Format businessplan (door initiatiefnemer in te vullen)

 

 1. Samenvatting van de vraag aan het innovatiefonds.

 2. Gegevens bedrijf: de NAW gegevens van uw bedrijf en directie, het KvK-nummer en het jaar van oprichting.

 3. Korte historie van het bedrijf.
   
 4. Bestaande producten, diensten en expertise.
   
 5. Concurrenten.
   
 6. Ontwikkelingen in de markt die leiden tot de voorgenomen ontwikkeling.
   
 7. Voorgenomen ontwikkeling van het bedrijf, met name beschrijving van het voordeel voor klanten ten opzichte van bestaande situatie en/of concurrerende producten en diensten.
   
 8. Potentiële afnemers (met contactgegevens) en afzetmarkten alsook het aannemelijk maken/testen waarom afnemers dit product/dienst, juist van deze onderneming, af (zullen) nemen.
   
 9. Beschrijving van de te verwachten reactie van huidige en potentiële concurrenten / markt op de hier beschreven innovatie en hoe gaat de onderneming hiermee om.
   
 10. Probleemstelling en schetsen van technologisch risico van innovatieve elementen.
   
 11. Aanpak en fasering waaronder maatregelen voor onvoorziene omstandigheden/back up.
   
 12. Projectbeschrijving en benodigde financiering van de uit te voeren activiteiten gekoppeld aan de innovatie. 
   
 13. Economisch perspectief van de innovatieve ontwikkeling.
   
 14. Marketingplan.
   
 15. Strategie met betrekking het intellectuele eigendom / octrooi-check (pdf, 12 KB) *.
   
 16. C.V.’s en referenties van initiatiefnemers en (beoogde) personeelsleden op sleutelposities.
   
 17. Gegevens (waaronder contact gegevens) van betrokken/belanghebbende partijen, netwerken, toeleveranciers van complementaire producten/diensten, ervaringsdeskundigen etc.
    
 18. Organisatiestructuur.
   
 19. Aandeelhoudersregister, dochterondernemingen, deelnemingen en commissariaten.
   
 20. Financiële basisgegevens en werkgelegenheid (afgelopen 2 jaar en prognose komende 3 jaar).

  Winst en Verlies
  - Omzet geconsolideerd
  - Kosten (nader gepreciseerd)
  - Netto resultaat
  - Cashflow
  - Onvoorziene kosten

  Balans
  - Eigen vermogen
  - Vreemd vermogen

  Werkgelegenheid (relateren aan productievolume of andere relevante groeiparameter van het bedrijf)
  - LBO
  - MBO
  - HBO
  - WO

  NB Indien aanvragende partij een dochter is van een vennootschap dienen van die vennootschap en haar aandeelhouders de relevante aandelenpercentages/winst- en verliesrekening/balans en jaarcijfers bijgevoegd te worden.

 21. Vraag aan het innovatiefonds
  - Gevraagde bijdrage (hoogte bedrag);
  - Eigen risicodragende liquide middelen, activa en/of zekerheden;
  - Bijdragen van anderen (inclusief relevante documentatie waar deze uit blijken);
  - Op welke wijze wordt de exit van de bijdrage uit het innovatiefonds binnen 5 jaar vormgegeven en opgevangen.

 22. Bijlagen
  - Invullen verklaring met betrekking tot MKB status (doc, 50 KB);
  - Invullen volledigheids- en waarheidsverklaring (doc, 56 KB) met betrekking tot het voorliggende businessplan en verklaring dat men niet in faillissement of surseance verkeert en sociale lasten afgedragen heeft;
  - Kopie inschrijving Handelsregister KvK.

 

 

* Gelieve in uw businessplan aan te geven dat u de mogelijkheden voor patentering van uw innovatie heeft onderzocht en welke strategie u van plan bent te gaan volgen. U kunt voor een kosteloos advies over octrooien en andere vormen van intellectueel eigendom terecht bij NL Octrooicentrum. Voor uitgebreide informatie: zie www.agentschapnl.nl/octrooicentrum. Indien u een kosteloos adviesgesprek wenst, dan kunt u contact opnemen met ing. René Janssen, regionaal octrooiadviseur, rene.janssen@agentschapnl.nl, tel: 088-444 01 83

Share |

Uitgelicht


Zoeken