Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Beleid / Economie en Financiën / Arbeidsmarkt en scholing

Arbeidsmarkt en scholing

Doelstelling van het arbeidsmarkt en scholingsbeleid is het leveren van een belangrijke bijdrage aan het oplossen van het dreigend tekort aan arbeidspotentieel, en het verminderen van de werkloosheid en dan met name bij de groep van langdurig werklozen.

  • Euregionale arbeidsmarkt

    De Euregionale arbeidsmarktmonitor houdt actuele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de Euregio’s Maas-Rijn, Rijn-Maas-Noord en Rijn-Waal bij. Dit gebeurt op basis van bestaande gegevens van arbeidsvoorzieningsorganisaties en statistiekbureaus. De kerngegevens van de monitor kunt u raadplegen via www.euregiomonitor.eu. Hier kunt u ook terecht voor de bronnen en de definities.
  • Kansrijke sectoren Limburgse arbeidsmarkt

    De Provincie Limburg kiest in haar economisch beleid voor focus op een aantal kansrijke sectoren, de zgn. topsectoren. Vanwege het grote belang van menselijk kapitaal voor de topsectoren zijn per sector landelijke human capital agenda’s opgesteld. Deze agenda’s beogen thema’s bij de juiste partijen te agenderen met als doel de uitvoering te stimuleren.

Uitgelicht


Zoeken