Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Beleid

Provinciale Staten hebben op 13 februari 2009 het Beleidskader Duurzame Ontwikkeling/Cradle2Cradle 2008-2011 vastgesteld. Met dit beleidskader wordt richting gegeven aan de uitwerking van duurzaamheid in diverse beeldbepalende ontwikkelingen en de eigen bedrijfsvoering van de Provincie Limburg.

 

De evaluatie van het Beleidskader Duurzame Ontwikkeling/Cradle to Cradle van de Provincie

Limburg 2008-2011 heeft als doel het vaststellen van de realisatie van de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling en cradle to cradle zoals verwoord in het programma Bereikbaar en Duurzaam Limburg, de achtereenvolgende programmabegrotingen en voornoemd Beleidskader.

 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Paul Levels, programmamanager, Afdeling Milieu en Duurzame Ontwikkeling, tel. (043) 389 77 26.

Share |

Uitgelicht


Zoeken