Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Beleid / Duurzaamheid, Energie en Klimaat

Duurzaamheid, Energie en Klimaat

Hier leest u informatie over duurzame ontwikkeling, duurzame energie en klimaatadaptatie (aanpassing aan klimaatverandering)

 • Duurzaam Ontwikkelen

  Een duurzaam Limburg houdt in: schonere lucht, minder energieverbruik, meer gebruik maken van 'groene' energiebronnen, minder lawaai. Duurzaam doen vraagt ook om lef. De Provincie steekt haar nek uit door te investeren in beeldbepalende projecten en concrete toepassing van vernieuwende concepten. De Provincie sluit hiermee aan bij de inspanningen van wetenschap, bedrijfsleven en maatschappelijke groeperingen om slimme, constructieve en maatschappelijk breed gedragen oplossingen aan te dragen.
 • Klimaatadaptatie

 • Watt Mooi

  Met het Energieprogramma Limburg werkt de Provincie aan een ideale toekomst als het om energie gaat: duurzame energie, energiebesparing, maar ook: betaalbare energie voor elk. Watt Mooi is de blikvanger van dit streven. Watt Mooi motiveert en inspireert mensen om na te denken over de kansen die er liggen op het gebied van energie. Eigenlijk is Watt Mooi ook een gezamenlijke inzet van de Limburgse samenleving. Iedereen die er aan meewerkt, ook u, is een ambassadeur van deze inzet naar een duurzame en veilige energievoorziening in Limburg. Op deze website wordt duidelijk gemaakt wat er op energiegebied allemaal mogelijk is. Van welke subsidie- en financieringsregelingen u daarbij gebruik kunt maken. En welke ideeën er momenteel al worden gerealiseerd. Want er gebeurt al heel wat in Limburg, als het om energie-initiatieven gaat.
 • Duurzame energie en energiebesparing

 • Symbiose In Limburg Versnellen en Realiseren

  Industriële symbiose die leidt tot Innovatie; dát is de doelstelling van het project SILVER dat op 11 april 2013 gestart werd door Bert Kersten van de Provincie Limburg, Rob Boerée van Agentschap.NL en Jan Zuidam van de Limburgse Werkgevers Vereniging. SILVER staat dan ook voor Symbiose In Limburg Versnellen en Realiseren.
  In een tijdperk waarin steeds meer nagedacht wordt over een aantal fundamentele waarden in onze samenleving maakt het zorgvuldig omgaan met onze natuurlijke bronnen en respect voor het milieu steeds meer integraal onderdeel uit van de bedrijfsstrategie van onze ondernemers. Deze aanpak heeft bovendien als voordeel dat ze in veel gevallen zowel het milieu respecteert, werkgelegenheid oplevert en de concurrentiepositie van bedrijven versterkt.
  Het SILVER project legt verbindingen en samenwerkingsverbanden tussen bedrijven uit de meest diverse sectoren en zet hen aan tot het delen van informatie over aanbod van en vraag naar reststromen, grondstoffen en energie. Het programma is opgezet om kansen te bieden voor het bedrijfsleven, het creëren van nieuwe innovaties en werkgelegenheid. Ook helpt het bedrijven opnieuw en op een andere manier te kijken naar de te gebruiken energie, grondstoffen en afval- en reststromen. Het project loopt tot eind 2014.
  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Herman Bohn, tel. (043) – 389 7604

Uitgelicht


Zoeken