Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Actueel / Nieuws- en persberichten / 2013 / September 2013 / Gemeenten beperken aantal wielertoertochten

Gemeenten beperken aantal wielertoertochten

In Slenaken (Zuid-Limburg) hebben de Nederlandse gemeenten Valkenburg aan de Geul, Voerendaal, Vaals, Gulpen-Wittem, Eijsden-Margraten en de Belgische gemeente Voeren een uniform beleid voor wielertoertochten gepresenteerd.

Belangrijkste uitkomst is dat er vanaf 2014 in het totale gebied van deze gemeenten nog maar maximaal negen toertochten groter dan 1.000 deelnemers en drie toertochten groter dan 5.000 deelnemers worden toegestaan. Dit maximaal aantal loopt afzonderlijk per gemeente bovendien nog terug.

 

Hoewel het economische belang van wielertoertochten erkend wordt dreigde de balans tussen lasten en baten verstoord te worden. Het nieuwe beleid brengt deze balans weer terug waarbij ook gestuurd wordt op spreiding van routes en data van wielertoertochten.

 

Andere uitkomsten van het beleid zijn onder andere de invoering van een coördinatiepunt voor wielertoertochten. Daarnaast worden wielertoertochten vanaf 250 deelnemers vergunningsplichting en worden tijdmetingen niet meer toegestaan. Organisaties van wielertoertochten kunnen voortaan via één uniform aanvraagformulier een vergunning aanvragen bij alle gemeenten via een coördinatiepunt. Aan wielertoertochten groter dan 250 deelnemers wordt een bijdrage van € 0,50 per deelnemer gevraagd voor de financiering van het coördinatiepunt. De Provincie Limburg ondersteunt de samenwerking en gedeputeerde Noël Lebens sprak de ambitie uit om de samenwerking uit te breiden naar de overige Zuid-Limburgse gemeenten en betere afstemming te krijgen met de overige grensgemeenten en Provincies in de Euregio.

 

 

Achtergrondinformatie

 

Aanleiding

Zuid-Limburg staat bekend als de belangrijkste wielerregio voor fietsend Nederland. Vele tienduizenden bezoekers trekken jaarlijks naar dit gebied om individueel, in georganiseerd of ongeorganiseerd verband te fietsen of deel te nemen aan een van de vele wielertoertochten. Fietsen en wielrennen leveren een belangrijke bijdrage aan de branding en economie van dit gebied. Maar de toename van het aantal recreatieve wielrenners en het aantal (on)georganiseerde wielertoertochten kennen ook een keerzijde. Het legt een (te) grote druk op het gebied. De overlast voor de inwoners van dit gebied, waar ook al vele wandeltochten, rally’s en andere evenementen plaatsvinden, neemt steeds meer toe. Dit leidt steeds vaker tot ongewenste situaties op het gebied van verdraagzaamheid, leefbaarheid en veiligheid voor de bewoners als ook voor de deelnemers. De balans tussen lasten en baten dreigt verstoord te worden.

 

In 2012 hebben de Nederlandse gemeenten Vaals, Valkenburg aan de Geul, Gulpen-Wittem, Eijsden-Margraten (later is ook de gemeente Voerendaal aangesloten) en de Belgische gemeenten Voeren en Plombières een traject ingezet om te komen tot één gezamenlijk grensoverschrijdend wielerbeleid in Zuid-Limburg en de Euregio ten aanzien van wielertoertochten. Zij zijn hierin dankzij de Provincie Limburg ondersteund door het Huis voor de Sport Limburg. Dit heeft geresulteerd in een pilot in 2013 waarbij de vergunningaanvragen voor wielertoertochten centraal via het Huis voor de Sport werden ingediend, volgens een uniform aanvraagformulier.

 

Beleid

Inmiddels hebben de Nederlandse gemeenten Vaals, Valkenburg a/d Geul, Gulpen-Wittem, Eijsden-Margraten, Voerendaal en de Belgische gemeente Voeren definitief en uniform beleid uitgewerkt ten aanzien van wielertoertochten dat ingaat per 1 januari 2014 en wordt ondersteund door de Provincie Limburg.

De belangrijkste uitkomsten zijn:

 • Er komt een coördinatiepunt voor wielertoertochten dat onder andere afstemming zoekt met (Euregionale) gemeenten, provincies en wielertoertochten met betrekking tot routes, spreiding en data van de wielertoertochten
 • In 2014 wordt dit coördinatiepunt door het Huis voor de Sport ingevuld
 • Er komt 1 uniform aanvraagformulier voor een vergunning van een wielertoertocht voor alle deelnemende gemeenten die bij het coördinatiepunt wordt ingediend
 • Alle wielertoertochten vanaf 250 deelnemers worden vergunningsplichtig
 • Er wordt geen enkele vorm van tijdmeting bij wielertoertochten meer toegestaan
 • Er is een maximum gesteld aan het aantal vergunningsplichtige wielertoertochten in deze gemeenten
 • Er worden maximaal 9 wielertoertochten groter dan 1.000 deelnemers toegestaan in het hele gebied van deze gemeenten
 • Er worden maximaal 3 wielertoertochten groter dan 5.000 deelnemers toegestaan in het hele gebied van deze gemeenten
 • Enkele gemeenten hanteren een lager maximum aantal wielertoertochten specifiek voor hun gemeente
 • Er worden duidelijke voorwaarden gehanteerd waar een wielertoertocht met meer dan 250 deelnemers aan moet voldoen
 • Elke wielertocht groter dan 250 deelnemers wordt een bijdrage gevraagd van € 0,50 per deelnemer voor de financiering van het coördinatiepunt
 • Indien de route van een wielertoertocht in conflict komt met een traditioneel evenement (zoals een processie), heeft het traditioneel evenement altijd voorrang op de wielertoertocht.
 • De APV’s van de deelnemende gemeenten worden uniform aangepast ten aanzien van dit beleid wielertoertochten
 • Na afloop van het evenement volgt een verplichte evaluatie met de organisatoren en de politie op initiatief van het coördinatiepunt

           

Ambities 2014:

 • Uitbreiden van het wielerbeleid in samenwerking met het coördinatiepunt naar alle 18 Zuid-Limburgse gemeenten
 • Uitbreiden van de samenwerking en afstemming met de Luikse gemeenten en Provincie Luik
 • Inzetten van structurele campagnes in het kader van verdraagzaamheid, respect en veiligheid en promotie van deze regio

 

Het volledige ‘Beleid Wielertoertochten Zuid-Limburg – Euregio’ is terug te vinden op www.hvdsl.nl/wielertoertochten 

 

Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met de heer Milan van Wersch via +31 46 477 05 90 of via m.vanwersch@huisvoordesport.org 

 

 

Foto beleid wielertochten

 

Bijgevoegde foto is rechtenvrij te gebruiken:
Op de foto v.l.n.r. wethouder Bisscheroux van Eijsden-Margraten, wethouder Franssen van  Gulpen-Wittem, wethouder Kompier van Vaals, gedeputeerde Lebens van de Provincie Limburg, burgemeester Eurlings van Valkenburg, Mevrouw Hoven ambtenaar van Voerendaal en burgemeester Broers van Voeren die de samenwerking ten aanzien van het ‘Beleid Wielertoertochten Zuid-Limburg -  Euregio met hun handtekening hebben bezegeld
(Foto: Deswijzen-Fotografie)

 

 

Logo Limburg Cycling - Go for Gold

 

 

Share |

Uitgelicht

Persdesk

Laatste nieuws Limburgs Parlement


Zoeken