Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Actueel / Nieuws- en persberichten / 2013 / Maart 2013 / € 30 miljoen impulsmiddelen EHS verdeeld over projecten natuur, landschap en stedelijk groen

€ 30 miljoen impulsmiddelen EHS verdeeld over projecten natuur, landschap en stedelijk groen

Het College van Gedeputeerde Staten heeft dinsdag 5 maart besloten over de verdeling van het in het coalitieprogramma 2012-2015 ‘Limburg, haal het beste uit jezelf!’ opgenomen bedrag van € 30 miljoen ten behoeve van de (EHS) voor natuur, landschap en stedelijk groen.

De vastlegging van de middelen wordt meegenomen in de Voorjaarsnota. Daarna kan definitieve besluitvorming per project plaatsvinden.

 

Er is een gelijke verdeling gemaakt tussen groene projecten en projecten op het gebied van leefbaarheid en groen in en om stad en dorp en sociale cohesie. Een fors gedeelte van de projecten landt in Parkstad en omgeving ter compensatie van de aanleg van de Buitenring.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Project

 

Beschrijving

 

Bijdrage Provincie

 

Amendement

 

Verdiepte ligging Buitenring Parkstad Limburg (BPL) Vaesrade

 

Uitvoering geven aan PS-motie

 

€ 2.800.000

 

Natuur

 

Corio Glana

 

Herstel van de Geleenbeek, inclusief de versterking van ecologie en toerisme en recreatie.

 

€ 2.500.000

 

Natuur

 

Anstelvallei

 

Herbestemming en restauratie monumentale hoeve, herinrichting landschap, wandel- en fietsnetwerk

 

€ 2.000.000

 

Natuur

 

Winselerhof (landgraaf)

 

Herstel en versterking landschappelijke waarden Winselerhof in combinatie met realisatie en openstelling landgoedpark

 

€ 185.000

 

Natuur

 

Maasgaard

 

Groene ontwikkeling Heidsche Peel en Castenrayse Vennen. Gebiedsontwikkeling met projecten op het gebied van natuurontwikkeling, waterhuishouding  en beekherstel in combinatie met  toeristisch-recreatieve verbeteringen.

 

€ 7.500.000

 

Natuur

 

Herstel oude Geularm Gulpen

 

Natuurontwikkeling en beekherstel. Met als doel opwaardering en recreatieve ontsluiting.

 

€ 600.000

 

Natuur

 

Grote Boslocatie Landgraaf

 

Versterken recreatieve ontsluiting in combinatie met realisatie nieuwe natuur

 

€ 242.500

 

Natuur

 

Rivierpark Maasvallei

 

Concrete invulling van het rivierpark met toeristisch recreatieve voorzieningen, fietsknooppunten, etcetera.

 

€ 500.000

 

Leefbaarheid en groen in en om stad en dorp

 

Gasthof Bocholtz (Simpelveld)

 

 

 

Bouw van 10 levensloopbestendige appartementen in combinatie met realisatie openbare ruimte, bedrijfsruimte en multifunctionele maatschappelijke ruimte.

 

€ 200.000

 

Leefbaarheid en groen in en om stad en dorp

 

Achter de Haesen (Landgraaf)

 

Project dat wonen met groen en zorg verbindt. Sloop en toekomstbestendige bouw en renovatie van woningen. Realisatie van groenvoorzieningen, een centraal buurtpark en een buurthuiskamer.

 

€ 651.260

 

Leefbaarheid en groen in en om stad en dorp

 

Gemeente Kerkrade

 

Herstructurering Kerkrade Oost, herinrichting speeltuinen en speelplekken en herinrichting Stadspark, tuinen Rolduc en botanische tuin Terwinselen

 

€ 2.100.000

 

Leefbaarheid en groen in en om stad en dorp

 

Continium

 

‘Creative City’ is een toonaangevend project voor de creatieve industrie in Limburg. Het behelst de realisatie van een red dot design laboratory en een Earth Theater vóór het gebouw van Discovery Center Continium op het Museumplein te Kerkrade, waarmee een actieve samenwerking en verbinding gelegd wordt.

 

€ 5.000.000

 

Leefbaarheid en groen in en om stad en dorp

 

Vergroening Chemelot-terrein

 

Impuls campusontwikkeling

 

€ 2.700.000

 

Leefbaarheid en groen in en om stad en dorp

 

Kasteeltuinen Arcen

 

Bijdrage aan doorstart Kasteeltuinen: aanpak achterstallig onderhoud, tuininrichting, energie-installatie, en projecten.

 

€ 500.000

 

Leefbaarheid en groen in en om stad en dorp

 

Frontenpark Maastricht

 

Realisatie 20 ha. mensgerichte natuur en soortenbescherming in en om de stad. In combinatie met restauratiewerken oude vestingwerken.

 

€ 1.000.000

 

Leefbaarheid en groen in en om stad en dorp

 

Landgoederenzone Maastricht-Valkenburg

 

Herinrichting, recreatieve ontsluiting en herstel diverse landgoederen en terrein Leeuwbier (Valkenburg).

 

€ 1.500.000

 

 

 

Bijlage: kaartje besteding impulsmiddelen (EHS) Natuur - Landschap - Stedelijk Groen (pdf, 556 KB)

 

 

 

 

Share |

Uitgelicht

Persdesk

Laatste nieuws Limburgs Parlement


Zoeken