Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Actueel / Nieuws- en persberichten / 2012 / Mei 2012 / RAIL 2012: Limburgse arbeidsmarkt verandert nu snel; ontwikkeling beroepsbevolking zorgt voor knelpunten bij Limburgs bedrijfsleven

RAIL 2012: Limburgse arbeidsmarkt verandert nu snel; ontwikkeling beroepsbevolking zorgt voor knelpunten bij Limburgs bedrijfsleven

Ondanks de economische crisis stijgt de werkloosheid in Limburg dit jaar slechts licht. De komende jaren zal de werkloosheid zelfs gaan dalen. Oorzaak: er gaan veel mensen met pensioen en er zijn steeds minder jonge mensen om de vrijgekomen plaatsen in te vullen. Werkgevers merken nu al dat ze steeds meer moeite moeten doen om stagiairs en gekwalificeerde medewerkers binnen te halen.

Wie met werkgevers spreekt, hoort steeds hetzelfde geluid: ik kan nog wel mensen vinden maar het wordt steeds moeilijker. We moeten onszelf als bedrijf en als sector steeds beter profileren. De cijfers in de Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg 2012-2016 bevestigen de individuele waarneming. Tot 2016 zijn er in Limburg bijna 142.000 mensen nodig, terwijl er slechts 109.000 mensen bij komen op de arbeidsmarkt. Het tekort loopt dan ook op tot ruim 32.000 mensen in 2016. De komende jaren zullen veel mensen op grond van hun leeftijd de arbeidsmarkt verlaten. Vanwege de economische situatie zullen lang niet al deze arbeidsplaatsen opnieuw worden ingevuld. Desondanks is 95% van de baanopeningen toe te schrijven aan de vervangingsvraag.

Ook neemt het aantal oudere werknemers toe. Van de werkende mensen in Limburg is 15% ouder dan 55 jaar, dat is iets hoger dan landelijk (14%). In het onderwijs, de landbouw, industrie en bij de overheid ligt het percentage fors hoger.

 

Schoolverlaters

Het aantal schoolverlaters van het MBO begint af te nemen. In 2011 waren er nog 33.816 MBO-gediplomeerden, in 2016 zijn dat er bijna 1650 minder. Daarentegen komen er meer HBO-ers van de opleidingen. In 2016 zullen dat er ruim 1.150 meer zijn dan afgelopen jaar. Dat is een positieve ontwikkeling, omdat het opleidingsniveau in Limburg nog altijd enigszins achterloopt bij de landelijke cijfers.

Van een aantal MBO-opleidingen is duidelijk dat die tot goede vooruitzichten op de arbeidsmarkt leiden: technische opleidingen, groene opleidingen en facilitaire dienstverlening.

 

Goede concurrentiepositie Limburg

In de EU Regional Competitiveness Index 2010 staat Limburg op de 16e plaats van de 271 EU-regio’s. Innovatie, infrastructuur, economische stabiliteit en kwaliteit van de beroepsbevolking vormen de basis voor de goede internationale concurrentiepositie van Limburg.

Limburg staat in Nederland in de top 3 van provincies met het hoogste aantal innovatieve banen. Dit betekent dat de private research & development groeit, dat bedrijven veel investeren in research & development en dat er een groot aantal patentaanvragen is.

In 2011 hebben 15 buitenlandse bedrijven geïnvesteerd in uitbreiding of nieuwe vestiging in Limburg. Daarmee is Limburg na Amsterdam de populairste regio onder buitenlandse investeerders.

 

Belangrijke sectoren

Qua werkgelegenheid vormen de industriële sectoren gezamenlijk de grootste banenmotor in Limburg met 108.000 banen in 2011. Tot 2016 neemt het aantal banen in die sector echter af met zo’n 4.000. De zorg, de zakelijke dienstverlening en de detailhandel zijn de andere belangrijke sectoren qua werkgelegenheid. Voor deze drie sectoren wordt de komende vijf jaar nog een lichte banengroei verwacht.

De werkgelegenheid ontwikkelt zich in Limburg niet overal hetzelfde. In Noord-Limburg is de ontwikkeling tot 2016 bovengemiddeld (1,6% hoger dan in 2011). In Midden-Limburg is de ontwikkeling gemiddeld (0,8% hoger dan in 2011) en in Zuid-Limburg stijgt de werkgelegenheid tot 2016 met slechts 0,4% ten opzichte van 2011.

 

RAIL 2012-2016

Jaarlijks verschijnt de Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg. Daarin zijn de onderzoeken die betrekking hebben op de arbeidsmarkt in Limburg bijeengebracht, geanalyseerd een doorgerekend naar de toekomst. RAIL 2012 -2016 kijkt vooruit tot en met 2016 en geeft een doorkijk op de ontwikkelingen in de hele provincie, en de drie regio’s Noord-, Midden- en Zuid-Limburg.

 

Gezamenlijk persbericht van de partners in RAIL: de grote Limburgse gemeenten (Heerlen, Maastricht, Sittard-Geleen, Roermond, Venlo, Venray), de Provincie Limburg, UWV Werkbedrijf, VWL Samenwerkend Limburg, het onderwijs en Technocentrum Zuid-Limburg

De Regionale Arbeidsmarkt Informatie (RAIL) is een gezamenlijk initiatief van partijen op de Limburgse arbeidsmarkt en verschijnt sinds 1997. RAIL 2012-2016 bestaat uit een rapport, een verkorte versie ‘RAIL 2012-2016, kompas voor de arbeidsmarkt’ en een website www.RAILsite.nl. De site biedt gedetailleerde informatie, ook op regioniveau.

Share |

Uitgelicht


Zoeken