Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Actueel / Nieuws- en persberichten / 2012 / Mei 2012 / Ontwikkelen Kenniscentrum Nieuwe Energie van start

Ontwikkelen Kenniscentrum Nieuwe Energie van start

Building integrated high tech systems (BIHTS) op Avantis.
De Provincie Limburg en Stadsregio Parkstad Limburg stellen vanuit het regiodialoogfonds elk
4 miljoen euro beschikbaar voor de ontwikkeling van kennisinfrastructuur voor nieuwe energie
in de gebouwde omgeving.

Met die bijdragen en de eigen investeringen kunnen gemeente Heerlen, Zuyd Hogeschool/De Wijk van Morgen en SGS starten met het open innovatieprogramma Building integrated high tech systems op Avantis.

 

Dit programma zorgt komende jaren voor het omzetten van kennis en innovatieve ideeën over een duurzame gebouwde omgeving in concrete producten en diensten, die niet alleen de CO2-uitstoot verminderen maar ook het economisch perspectief van MKB’ers in de regio versterken. De totale investering bedraagt 19 miljoen euro.

 

Gedeputeerde Economische Zaken Mark Verheijen onderstreept het belang van toekomstgerichte economische initiatieven als BIHTS: “De toegevoegde waarde zit in open innovatie waarbij ondernemers, overheid en onderwijs samenwerken aan in dit geval een toekomstgerichte en duurzame bouwsector. Het probleem is niet dat we te weinig innoveren of dat er onvoldoende ideeën zijn, maar we weten die ideeën nog onvoldoende te combineren met ondernemerschap en ze om te zetten in winst.”.

 

Het Kenniscentrum krijgt 5 onderdelen:

1. Een onderzoeksfaciliteit van multinational SGS: gericht op open innovatie en contractresearch naar integratie van duurzame energie in bouwprojecten. Moet binnen 5 jaar winstgevend zijn en levert 43 directe arbeidsplaatsen op.

2. Centre of Expertise: een platform waar ondernemers, overheid en onderwijs in samenwerken. Kennisoverdracht én kennisvermeerdering staan centraal. Zorgt in eerste instantie voor 30 manjaren directe werkgelegenheid.

3. Real Life lab: een verdere uitbouw van de Wijk van Morgen, waarin met name studenten praktijkkennis opdoen bij het testen van nieuwe materialen, producten en processen. Komende jaren wordt ingezet op plek voor zo’n 1.000 studenten.

4. IncubatorHTS: een kraamkamer voor startende ondernemers die zich focussen op nieuwe energie in de gebouwde omgeving. De huidige IncubatorE op bedrijventerrein C-Mill zal opgaan in de grensoverschrijdende IncubatorHTS op Avantis.

5. Innovatieaanjager met vouchers: met name MKB-bedrijven worden hiermee geprikkeld om actiever deel te nemen aan innovatieprojecten met kennispartners. Voor de komende 5 jaar is twee miljoen innovatiegeld beschikbaar voor verschillende vouchers. Voorwaarde is dat bedrijven zelf mee-investeren.

 

Bedrijfsleven, Onderwijs en Onderzoek en Overheid gaan het programma samen aansturen in de gezamenlijke Stichting BIHTS.

 

Met het samenwerkingproject verwachten partijen een impuls te geven aan het integreren van nieuwe energie in de gebouwde omgeving. Het biedt perspectief aan jong talent in de regio en laat het MKB nadrukkelijker meeprofiteren van, en meedoen aan, innovatieprojecten op het gebied van nieuwe energie in de gebouwde omgeving.

 

Klik hier voor de factsheet over het project. (pdf, 645 KB)

Share |

Uitgelicht


Zoeken