Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Actueel / Nieuws- en persberichten / 2012 / Mei 2012 / Convenant Limburg en Rijk: ‘Een koers voor Limburg’

Convenant Limburg en Rijk: ‘Een koers voor Limburg’

De ambities en uitdagingen waarvoor Limburg staat, vereisen forse aanpassingen in de economie en op het gebied van wonen en voorzieningen. Gouverneur Bovens en minister Spies van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben daartoe maandag 7 mei in Heerlen het convenant ‘Een koers voor Limburg’ ondertekend. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft bij dit convenant een coördinerende rol binnen het kabinet.

Gouverneur Bovens en minister SpiesMet het convenant biedt het Rijk de regio ruimte om te experimenteren. Zo is er speciale aandacht voor de belemmeringen bij grensoverschrijdende samenwerking, maar wordt ook gekeken hoe bestaande regels slimmer gebruikt kunnen worden. In het convenant zijn zo’n twintig concrete afspraken opgenomen op het gebied van economie, wonen, zorg en onderwijs.

 

Het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB) wordt in opdracht van de minister betrokken bij de Oostflank Brunssum, het Gebrookerbos en de overige rijksgronden in de regio Parkstad. Ook komt er een studie naar de financiële mogelijkheden bij de aanpak van vastgoed in krimpgebieden. De Juridische Expertpool Planschade komt met een notitie over de financiële gevolgen van het wegvallen van bouwmogelijkheden voor de gebiedsontwikkeling in krimpgebieden. Daarmee biedt het Rijk individuele gemeenten ondersteuning aan bij het verminderen van kosten door planschadeclaims.

 

De afspraken in het convenant concentreren zich op Zuid-Limburg waar vergrijzing en ontgroening aan de orde is. Het Rijk gaat Zuid-Limburg ondersteunen bij de uitvoering van het actieprogramma dat de leefbaarheid en de economische ontwikkeling naar een hoger plan moet tillen. De basis voor het convenant vormt een actieprogramma dat de afgelopen maanden is ontwikkeld door vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, onderwijs, instellingen, gemeenten en provincie in Zuid-Limburg. In economische zin richt het programma zich bijvoorbeeld op de uitbreiding van de Chemelot Campus en de Maastricht Health Campus, die vele duizenden nieuwe arbeidsplaatsen opleveren. De toekomstige kenniseconomie in Zuid-Limburg concentreert zich vooral op de topsectoren chemie en materialen, health en life-sciences, (nieuwe) energie en zorg. Innovatie, versnelde groei van het midden- en kleinbedrijf en beschikbaarheid van voldoende personeel op alle niveaus zijn enkele belangrijke doelstellingen uit het actieprogramma economie.

 

Om kenniswerkers naar Zuid-Limburg te halen, is het nodig dat ook het onderwijs een internationale uitstraling krijgt, door bijvoorbeeld de invoering van Duits en Frans als voertaal in het beroepsonderwijs. En de regio gaat experimenteren met leegstaande particuliere woningen om het woonklimaat in steden te verbeteren. Sloop, duurzame en hoogwaardige nieuwbouw en renovatie moeten ervoor zorgen dat de waardeontwikkeling van de woningen in Zuid-Limburg weer aansluit bij het landelijk gemiddelde.

 

Bestuurlijk Zuid-Limburg is woensdag 25 april jl. tijdens een conferentie in Sittard-Geleen akkoord gegaan met dat actieprogramma. Noord- en Midden-Limburg bekijken tijdens een zogenoemde dialoogtafel met het Rijk en de Provincie wat de uitgangspositie is van beide regio’s en op welke manier de partijen daar het beste gezamenlijk kunnen optrekken.

 

Share |

Uitgelicht

Persdesk

Laatste nieuws Limburgs Parlement


Zoeken