Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Actueel / Nieuws- en persberichten / 2012 / Mei 2012 / Advies Raad voor Cultuur

Advies Raad voor Cultuur

De Raad voor Cultuur heeft maandag 21 mei 2012 haar advies over de basisinfrastructuur 2013-2016 gepubliceerd. Dit betekent dat Toneelgroep Maastricht, Opera Zuid, Het Laagland, Jan van Eyck Academie en Marres ook in de komende periode, conform het advies van de Raad, tot de landelijke culturele infrastructuur behoren. Met Prinsjesdag zal het standpunt van het demissionair kabinet bekend zijn, waarna de Tweede Kamer hierover een besluit zal nemen. De Raad voor Cultuur adviseert de beide orkesten (LSO en HBO) om met een nieuwe gezamenlijke aanvraag te komen, die wordt ontwikkeld onder leiding van een onafhankelijke adviseur. Dit advies sluit aan bij het intensief overleg dat door de beide orkesten is gevoerd over een vergaande samenwerking conform de motie van de Tweede Kamer. De Raad voor Cultuur onderkent dat de beide orkesten dicht bij elkaar zijn gekomen en heeft hiervoor waardering.

Cultuurgedeputeerde Noel Lebens: "Wij zien in het advies van de Raad voor Cultuur, conform de aangenomen motie van Provinciale Staten tot maximale inspanning voor behoud van het LSO, kansen om in één organisatie tot intensieve samenwerking van beide orkesten te komen mét behoud van eigen identiteit én twee flexibele orkestkernen in Maastricht en Eindhoven. Daarbij wordt gestreefd naar maximale synergie en positionering binnen de haarvaten van de samenleving."  

 

De financiële afwegingen voor het LSO die op provinciaal niveau relevant zijn voor de begroting 2013, worden meegenomen in de coalitieonderhandelingen.

 

De procedure cultuurplaninstellingen binnen de Provincie Limburg is verder als volgt:

1) De Provinciale Adviescommissie Cultuur heeft in april 2012 advies uitgebracht aan Gedeputeerde Staten;

2) Provinciale Staten, culturele instellingen en standplaatsgemeenten zijn in april geïnformeerd. Tevens zullen er in voorjaar/ zomer bestuurlijk onderhandelingen met o.a. het Rijk plaatsvinden.

3) In oktober 2012 zal het voorstel besluitvormend in Provinciale Staten voorliggen.

 

Share |

Uitgelicht

Persdesk

Laatste nieuws Limburgs Parlement


Zoeken