Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Actueel / Nieuws- en persberichten / 2012 / Maart 2012 / Meer leren over duurzaamheid

Meer leren over duurzaamheid

Gedeputeerde Staten hebben besloten dat het programma ‘Leren voor Duurzame Ontwikkeling’ dit jaar wordt voortgezet. Het gaat hierbij om kennisprojecten over duurzaamheid, bedoeld voor scholen, bedrijven en overheden. Het Rijk en de Provincie stellen hiervoor in 2012 € 186.000, - ter beschikking. Dit jaar staan de thema’s energie en circulaire economie centraal.

De Provincie Limburg neemt al tien jaar deel aan het landelijke programma ‘Leren voor Duurzame Ontwikkeling’. Het doel is om mensen aan te sporen om duurzaam te handelen door hen bewust te maken van wat zij kunnen doen, hen enthousiast maken en hen te stimuleren om duurzaam bezig te zijn.

 

In 2012 ligt in de kennisprojecten de nadruk op twee thema’s. Het eerste thema is energie. Daarbij gaat het onder meer om energiebesparing, en het gebruik van duurzame energie. Het tweede thema, circulaire economie, gaat over het hergebruik van grondstoffen. “Deze twee thema’s zijn erg actueel en zeer belangrijk,” stelt gedeputeerde Patrick van der Broeck, “Zeker in een tijd waarin besparingen voorop staan, is het goed om te kijken hoe je milieu, geld en energie kunt sparen door te kiezen voor duurzaamheid. Dat geldt ook wanneer je plannen maakt. Denk dan ook eens aan hoe je dingen straks opnieuw kunt gebruiken. Samen met gemeenten, bedrijfsleven, maatschappelijke instellingen en de Limburgse bevolking willen we als Provincie ook de komende generaties een goede leefkwaliteit bieden met wat nu mogelijk is op het gebied van duurzaamheid.”

 

Voor Leren voor Duurzame Ontwikkeling is dit jaar € 186.000, - beschikbaar. Het Rijk betaalt € 136.000, -, de Provincie zorgt voor de overige € 50.000, -. De kennisprojecten komen tot stand door opdrachten en subsidies.

 

Share |

Uitgelicht

Persdesk

Laatste nieuws Limburgs Parlement


Zoeken