Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Actueel / Nieuws- en persberichten / 2012 / Juni 2012 / Parkstad-gemeenten financieel in evenwicht maar risico’s nemen toe

Parkstad-gemeenten financieel in evenwicht maar risico’s nemen toe

De Provincie Limburg heeft de meerjarenbegroting 2012-2015 van zeven gemeenten in Parkstad Limburg onderzocht: Brunssum, Heerlen Kerkrade, Landgraaf, Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal. De onderzoeken laten zien dat gemeenten er tot nu toe redelijk in geslaagd zijn hun financiële evenwicht te bewaren.

Zes van de zeven onderzochte gemeenten hebben voor vier jaar het lichte, repressieve toezicht gekregen (toezicht op afstand). Bij Heerlen is de komende jaren sprake van een groter aantal risico’s. Daarom is voor Heerlen besloten jaarlijks aan de hand van de begroting opnieuw te bepalen welke toezichtsvorm nodig is.

 

Blijven anticiperen

Gedeputeerde Mark Verheijen van Financiën licht de uitkomst toe: “De gemeenten in Parkstad Limburg laten over het algemeen een goed resultaat zien. Ze hebben grip op hun financiën en spelen goed in op de rijksbezuinigingen.  Er staat een aantal moeilijke jaren voor de boeg voor gemeenten en deze moeten dan ook voortdurend blijven anticiperen op nieuwe ontwikkelingen en nieuwe bezuinigingen.  Daarbij zijn de meest voor de hand liggende bezuinigingen reeds doorgevoerd en zal steeds meer daadkracht en creativiteit worden gevergd van colleges en raden om ook de resterende bezuinigingen in te vullen. Ik voorzie bijvoorbeeld dat gemeenten in Parkstad om kosten te besparen steeds meer moeten en zullen gaan samenwerken."   

 

Heerlen

De gemeente Heerlen komt op dit moment niet in aanmerking voor de meest lichte toezichtsvorm op de Financiën vanuit de Provincie. Mark Verheijen: "De opeenstapeling van risico's en niet concreet ingevulde bezuinigingen op dit moment leiden ertoe dat we als Provincie de komende jaren nadrukkelijk de vinger aan de pols blijven houden. De gemeente zal concrete besluiten over ombuigingen moeten gaan nemen en die ook daadwerkelijk doorvoeren. Met ons besluit om Heerlen nu geen meerjarig repressief toezicht te geven, benadrukken we de noodzaak om daarmee aan de slag te gaan. In mijn gesprek met het College van Heerlen, blijkt overigens dat dit ook nadrukkelijk wordt erkend en opgepakt”

 

Staande weten te houden

De uitkomst van de onderzoeken is over het algemeen iets positiever dan op voorhand verwacht. Bekend is namelijk dat gemeenten al zo’n drie jaar bezig zijn met bezuinigingen. Want door de bezuinigingen van het Rijk op de uitkeringen aan gemeenten en door de economische situatie staan hun begrotingen fors onder druk. Toch zijn de gemeenten er in de meeste gevallen in geslaagd de begroting en meerjarenraming sluitend te maken. En ook het weerstandsvermogen is voldoende. Dat laatste is te danken aan de opbrengsten uit de verkoop van de Essent-aandelen.

 

Risico’s

Voor alle gemeenten geldt dat er momenteel veel risico’s zijn die het beeld negatief kunnen gaan bijstellen. Grootste risico zit bij bezuinigingen van het Rijk die nu nog niet in de ramingen zijn verwerkt, omdat nog niet bekend is wanneer en in welke omvang ze bij de gemeenten terecht komen. Bij Heerlen als centrumgemeente zijn die risico’s groter, in omvang en aantal.

 

Systematiek

Sinds 2006 beoordeelt de Provincie elke gemeente één keer in de vier jaar met een verdiepingsonderzoek. De financiële situatie en de financiële functie komen in dit onderzoek uitgebreid aan de orde. Voor alle gemeenten die meerjarig repressief toezicht krijgen, geldt dat Gedeputeerde Staten op hun besluit kunnen terugkomen mocht in de periode van vier jaar blijken dat de gemeente financieel ontspoort. De Provincie gaat dan weer op basis van de Gemeentewet over op een jaarlijkse bepaling van de toezichtvorm aan de hand van de begroting voor het volgend jaar.

 

Nuth

De gemeente, Nuth, wordt volgend jaar onderzocht, omdat deze gemeente drie jaar geleden nog onderzocht is, in de cyclus Maastricht-Heuvelland.

 

Share |

Uitgelicht


Zoeken