Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Juni 2012

 • Waarschuwing voor kanovaarders, kayakkers en rafters op de Maas

  29 juni 2012
  De Gemeenschappelijke Maas is een regenrivier, waarvan het peil zeer sterk en zeer vlug kan wijzigen. Ook de stroomsnelheid van het water verschilt van plaats tot plaats en naargelang de (verschillende) weersomstandigheden.
 • Denktank wordt werkplaats

  27 juni 2012
  Provincie, woningcorporaties, bedrijfsleven en kennis- en financiële instellingen gaan nauwer samenwerken op het gebied van energiebesparing en het opwekken van duurzame energie. Dat is het voornemen van de door de Provincie georganiseerde overlegtafel duurzaam bouwen, waarin deze partijen zijn vertegenwoordigd.
 • Alternatieve plan Parkstad Bereikbaar, Leefbaar en Groen voldoet niet

  26 juni 2012
  Het alternatieve plan ‘Parkstad Bereikbaar, Leefbaar en Groen’ (PBLG) van Natuurmonumenten en Milieufederatie is geanalyseerd door de Provincie. Het alternatieve plan voldoet, in tegenstelling tot de Buitenring, niet aan de gestelde doelen die gezamenlijk met de Provincie, Parkstad en de gemeenten zijn vastgesteld.
 • Provinciale Erepenning voor senator drs. P.R.H.M. (René) van der Linden

  19 juni 2012
  Gouverneur drs. Th.J.F.M. Bovens overhandigde dinsdag 19 juni 2012 de Provinciale Erepenning aan de heer drs. P.R.H.M. van der Linden bij gelegenheid van het jaarlijkse diner ‘Den Haag proeft Limburg’, waarbij Limburg politiek Den Haag ontmoet.
 • Parkstad-gemeenten financieel in evenwicht maar risico’s nemen toe

  19 juni 2012
  De Provincie Limburg heeft de meerjarenbegroting 2012-2015 van zeven gemeenten in Parkstad Limburg onderzocht: Brunssum, Heerlen Kerkrade, Landgraaf, Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal. De onderzoeken laten zien dat gemeenten er tot nu toe redelijk in geslaagd zijn hun financiële evenwicht te bewaren.
 • René Shuman en Angel-Eye ambassadeurs Maastricht Europese Culturele Hoofdstad 2018

  15 juni 2012
  René Shuman en Angel-Eye gaan namens de Stichting MCH2018 en de Provincie Limburg op pad als ambassadeurs om Limburgse gemeenten nog meer bij de ambitie Maastricht Europese Culturele Hoofdstad 2018 te betrekken.
 • Provincie wil dat internationaal toptalent zich thuis voelt in Limburg

  13 juni 2012
  De Provincie Limburg trekt ruim € 260.000,00 uit voor Limburgbrede activiteiten van de expatcentra in Maastricht en Eindhoven waardoor internationaal toptalent zich thuis voelt in Limburg en zich hier wil vestigen.
 • Informatiedagen Buitenring 18 en 19 juni a.s.

  12 juni 2012
  De Provincie houdt op 18 en 19 juni a.s. informatiedagen over de wijzigingen in het Provinciaal Inpassingsplan Buitenring Parkstad Limburg 2012.
 • Rapport evaluatie regiobranding Zuid-Limburg

  12 juni 2012
  Vandaag is het rapport evaluatie regiobranding Zuid-Limburg gepresenteerd. De Stichting en de Provincie Limburg hebben gezamenlijk opdracht gegeven voor deze onafhankelijke evaluatie naar de geleverde resultaten en het functioneren van de Stichting. Belangrijkste doel van de evaluatie was voor de Provincie Limburg om te leren van de ervaringen die zijn opgedaan met de regiobranding Zuid-Limburg en deze mee te nemen in een vernieuwde aanpak voor de branding van heel Limburg. De evaluatie is uitgevoerd door dr. Robert Govers, internationaal deskundige op het gebied van place branding. De evaluatie diende voort te borduren op de resultaten van de quickscan Regiobranding Zuid-Limburg die in 2010 door Govers in opdracht van de Provincie werd uitgevoerd.
 • Buitenring, verantwoord pakket aan compensatiemaatregelen

  08 juni 2012
  Het nieuwe Inpassingsplan Buitenring Parkstad Limburg voorziet in een pakket aan maatregelen waardoor de stikstofproblematiek in de Natura2000 gebieden Brunssummerheide en het Geleenbeekdal terug gedrongen wordt en het groene karakter van de omgeving behouden blijft. De extra kosten die eerder geraamd waren op € 93 mio zijn verlaagd naar € 87 mio. De bijdrage van de gemeenten in de extra kosten ad € 87,13 mio. waren € 9,8 en zijn nu bijgesteld naar € 7,7 mio. Gedeputeerde Staten hebben dit nieuw Provinciaal Inpassingsplan Buitenring goedgedkeurd en leggen dit op 22 juni voor aan Provinciale Staten.
 • Groene infrastructuur voor beschermde diersoorten in Euregio

  07 juni 2012
  Op dinsdag 5 juni 2012 vond in het Belgische Teuven (Voeren) het jaarlijkse congres plaats van het Interreg-project Habitat Euregio. Doel van deze werkconferentie was het op Euregionaal niveau – Nederland, België en Duitsland – maken van een ontwerp voor ecologische en robuuste verbindingszones.
 • Reactie CDK op coalitieakkoord 2012-2015

  05 juni 2012, pdf, 873kB
  Lees hier de reactie van Commissaris van de Koningin Theo Bovens op het coalitieakkoord 2012-2015.
 • Coalitieakkoord 2012-2015: Limburg, haal het beste uit jezelf!

  04 juni 2012
  Vandaag, maandag 4 juni 2012, presenteerden formateur drs M.J.F. van Helvert en de onderhandelaars van de betrokken partijen, respectievelijk de heer ir. M.J.J. Titulaer (CDA), de heer E.J. Koppe (VVD) en drs. H.M. Kersten (PvdA) het bereikte onderhandelingsakkoord.

Uitgelicht

Persdesk

Laatste nieuws Limburgs Parlement


Zoeken