Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Actueel / Nieuws- en persberichten / 2012 / Juli 2012 / Slim investeren in Limburg

Slim investeren in Limburg

“Investeerders vragen van een regio ruimte om te kunnen ondernemen. Dat wil zeggen lage lasten, brede wegen en slimme mensen. Dus moeten wij ook slim investeren.” Dat zei gedeputeerde Mark Verheijen woensdag 4 juli tijdens de presentatie van de Agenda Investeringsbevordering.

De Kamer van Koophandel, de NV Investeringsbank LIOF en de Provincie willen samen via deze agenda de acquisitie- en exportkracht van Limburg versterken.

“Buitenlandse investeringen maken een regio economisch sterk. In Limburg heeft dat in 2011 geleid tot ruim 500 buitenlandse vestigingen en ruim 46.000 banen. Tevens leveren deze investeringen een structurele bijdrage aan de innovatiekracht van de regio. Limburg scoort daarmee goed. Maar er liggen nog onbenutte kansen die we met deze agenda willen vasthouden en uitbouwen”, zei gedeputeerde Mark Verheijen woensdag 4 juli tijdens de presentatie van de agenda bij Weir Minerals in Venlo.

 

Toekomst

Mark Verheijen: “We moeten onder meer slim investeren in kennis en innovatie. Onze tickets to the future zijn de campussen Greenport Venlo, Chemelot Sittard Geleen en Maastricht Health Campus. Samen vormen zij het hart van de Limburgse kenniseconomie. We willen met deze Investeringsagenda meer kwalitatieve investeringen in Limburg, waardoor we toegevoegde waarde creëren aan Limburgse producten en diensten. Belangrijk daarbij is het versterken van de structuur door het bevorderen van investeringen in de ontwikkeling van de Limburgse Topsectoren en campussen“, aldus Verheijen.

 

Export

Ook export noemt Verheijen een belangrijk punt: “Nederland, dus zeker ook Limburg, is sterk afhankelijk van export. Als 17e economie van de wereld en 5e exporteur is het essentieel ons concurrentievermogen internationaal te versterken. Concreet betekent dit meer nieuwe bedrijven naar Limburg halen (acquisitie), bestaande bedrijven aan deze regio binden en export bevorderen. Zeker in tijden van teruglopende binnenlandse vraag is het van belang dat bedrijven toegang krijgen tot kansrijke nieuwe markten. Daarnaast blijven onze buurlanden, en met name Duitsland, belangrijke exportmarkten. Dus bouwen we actief wereldwijde relaties op met bedrijven en landen. Dat doen we samen met partijen als LIOF en de Kamer van Koophandel. Daar waar we toegevoegde waarde kunnen bieden, pakken we daarin als Provincie een actieve coördinerende rol.”

Wil Houben, directeur van de Kamer van Koophandel Limburg, onderstreept het belang van export: “Export is dé motor van de Limburgse economie. Internationaal ondernemen is noodzakelijk om de Limburgse economie te doen groeien. De Kamer van Koophandel is de partner in deze. Internationaal ondernemen en investeringsbevordering liggen in elkaars verlengde. LIOF, Provincie en Kamer kunnen elkaar hierin versterken in het belang van de Limburgse economie. “

 

Samenwerking

Volgens Jerôme Verhagen, directeur van NV investeringsbank LIOF, “stimuleert de agenda Versterking Acquisitie en Exportkracht de samenwerking tussen partijen, waaronder natuurlijk gemeenten, projectontwikkelaars, commerciële dienstverleners maar met name bedrijven die allen bijdragen aan een competitief en wervend vestigingsmilieu. LIOF en Provincie vormen de spil van de organisaties die zich bezighouden met huisvesting, kennisuitwisseling, ketenbenadering, risicodragende financiering op een gastvrije wijze”, aldus Verhagen.

 

 

 

 

 

Share |

Uitgelicht

Persdesk

Laatste nieuws Limburgs Parlement


Zoeken