Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Actueel / Nieuws- en persberichten / 2012 / Juli 2012 / Plannen voor structuurfondsen 2014 - 2020

Plannen voor structuurfondsen 2014 - 2020

Op verzoek van de staatssecretaris van Economie, Landbouw en Innovatie, de heer Bleker, hebben de drie zuidelijke provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg, een ‘houtskoolschets’ opgesteld.

Daarin laat het Landsdeel Zuid zien op welke wijze zij in de komende structuurfondsenperiode 2014 - 2020 op eigen kracht en deels met inzet van Europese middelen, wil bijdragen aan de verwezenlijking van de doelen die Europa heeft gesteld in het kader van het Europese Cohesiebeleid.

 

Deze ambitie houdt in dat de drie provincies en hun partners investeringen gaan verbinden aan Europese doelstellingen op gebied van innovatie, duurzame energie en ondersteuning van het midden- en kleinbedrijf. Steden en regio’s moeten meehelpen om Europa slimmer, concurrerender en groener te maken.

Zuid-Nederland heeft daarbij oog voor de grote maatschappelijke uitdagingen, waarbij mensen centraal staan.

 

Deze maatschappelijke uitdagingen zijn benoemd in de Europa2020-strategie en zijn ook voor Zuid-Nederland leidend. Daar waar investeringen inspelen op de maatschappelijke uitdagingen, ontstaat er zowel een positief effect op de regionale economie als op de samenleving als geheel.

 

Gouverneur Bovens van de Provincie Limburg heeft de ‘houtskoolschets’ met de titel ‘Schatgraven in eigen tuin’ als bestuurlijk trekker van de Zuid-Nederlandse samenwerking, onlangs aangeboden aan de kabinetschef van Eurocommissaris Hahn, verantwoordelijk voor regionaal beleid.

Deze week bespreekt de heer Bovens de schets met de staatssecretaris.

 

Klik hier (pdf, 176 KB) voor pdf

Share |

Uitgelicht

Persdesk

Laatste nieuws Limburgs Parlement


Zoeken